Hvad er OCD?

OCD er en forkortelse for ”Obsessive Compulsive Disorder”, hvilket oversættes til Obsessiv Kompulsiv Tilstand, men er mere kendt som Tvangslidelse. OCD er karakteriseret ved uønskede og indtrængende tvangstanker (obsessioner) og/eller tvangshandlinger (kompulsioner).

Tvangstanker er ideer, tankebilleder, indskydelser/impulser, som dukker op i ens bevidsthed igen og igen og forårsager betydelig angst og/eller ubehag. De er yderst generende, hvorfor man gentagende forsøger at afvise dem, desværre ofte uden held. Tvangstanker erkendes som ens egne tanker, selvom de opleves som ufrivillige og ofte er i modstrid med ens følelser.

De mest almindelige tvangstanker består af bekymringer vedrørende følgende:

Tvangstanker kan også opleves i billeder, impulser, eller en scene.

Tvangshandlinger og ritualer er adfærd, som gentages igen og igen. De er ikke i sig selv behagelige eller nyttige. Deres funktion er at forhindre en, objektivt set, usandsynlig begivenhed, som frygtes ellers at indtræffe, og som ofte indebærer risiko for skade udført af eller rettet mod personen selv.

Sædvanligvis erkender personen, at denne adfærd er meningsløs eller ineffektiv og gør forsøg på at modstå den. Angst er næsten altid til stede, og hvis personen prøver at modstå tvangshandlingerne, forværres angsten.

De mest almindelige tvangshandlinger er følgende:

  • At tjekke.
  • Renlighed og/eller rengøring.
  • Gentagelsesritualer.
  • At tælle.
  • Behov for at spørge/bekende.
  • Orden, symmetri og præcision.
  • Samle-/gemmetrang.
  • Overdreven overtroisk adfærd.
  • Mentale ritualer.

Tvangshandlinger er ofte, men ikke altid, associeret med tvangstanker (f.eks. håndvask er ofte associeret med frygt for kontamination). Nogle mennesker oplever kun tvangstanker, men bruger distraktion, undgåelse eller mentale ritualer for at sænke angsten.

Personer med OCD erkender almindeligvis at deres tanker og/eller handlinger ikke er hensigtsmæssige (f.eks. de ved, at deres hænder ikke er beskidte), men de føler sig stadig nødtvungne til at udføre handlingerne. Dette kan ofte få dem til at føle sig pinligt berørte, og der bliver derfor ofte brugt meget energi på at skjule deres adfærd for familie, venner, og til og med læger.

Ønsker du en samtale med os om OCD? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Årsager til OCD

Der er et komplekst netværk af faktorer, der fører til udviklingen af OCD, og derfor kan det være vanskeligt at afgøre nødvændigheden og tilstrækkeligheden af specifikke årsagsforhold i de enkelt tilfælde. Årsagen til at nogle mennesker udvikler OCD er således ikke fuldstændig kortlagt, men på baggrund af moderne forskningsmetoder har man afdækket at genetiske, psykologiske og neurobiologiske faktorer er vigtige bidragsydere i udviklingen af OCD.

Igen er rækkefølgen af årsager dog svær at afgøre, men forskning har påvist en normalisering af neurobiologiske ændringerne i hjernen med den rette behandling. Derudover er en række sociale faktorer, som stressfulde livshændelser, opvækstvilkår og stress med til at øge risikoen for udviklingen af OCD.

Forekomst af OCD

Ca. 2 ud af 100 mennesker lider af OCD, eller sagt på en anden måde, lider ca. 2 % af den danske befolkning af OCD over en periode på 12 måneder.

Behandling af OCD

Adfærdsterapi og kognitiv adfærdsterapi terapi er de terapiformerne som er mest effektive til at reducere tvangstanker og normalisere adfærden. Den kognitive terapi går ind og forsøger at rette på uhensigtsmæssige tankemønstre, og samtidig arbejdes der, gennem eksponerings- og ritualeforbyggende (responsprevention) adfærdsterapi med at få afvendt klienten med tvangsmæssig adfærd.