Hvad er brontofobi?

Brontofobi betyder frygt for tordenvejr og en fobi der hyppigst forekommer i barndommen, men som i nogle tilfælde også kan vise sig i voksenlivet. Brontofobi kendetegnes ved overdreven frygt eller bekymringen under tordenvejr. Angstreaktion inkluderer ofte kropslige symptomer blandt andet i form af hjertebanken, sveden, rysten og en følelse af panik. Mange vil være tilbøjelige til at forsøge at undgå at være alene under tordenvejr og sørger derfor for at være tæt på forældre eller andre personer, der giver en oplevelse af en vis sikkerhed fra tordenvejret. Samtidig søger mange at skærme sig fra at kunne se lynet eller at dæmpe lyden af tordenskraldet ved at gemme sig under sengen eller dynen, eller ved at tildække ørerne.

Personer der lider af fobi for tordenvejr vil ofte tjekke vejrudsigter i overdreven grad og være meget optagne af ændringer i vejret. Mange vil have en tendens til altid at tjekke og sammenligne vejrudsigter inden de forlader hjemmet for at forsøge at sikre sig, at de ikke bliver overrasket af tordenvejr. Bekymringerne er som oftest mest fremtrædende om sommeren hvor forekomsten af tordenvejr er højest samt intensiveres i regnvejr og lummert vejr. I sjældne, ekstreme tilfælde kan brontofobi føre til isolation, idet det at forlade hjemmet bliver meget vanskeligt.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om brontofobi?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Årsager til brontofobi

Som ved andre angstlidelser og fobier kan der som oftest ikke peges på et enkelt årsagsforhold, der fører til udviklingen af fobi for tordenvejr, og der ses snarere et komplekst samspil af genetiske og miljømæssige faktorer, som fører til udviklingen af lidelsen. I en del tilfælde vil der kunne påpeges en ubehagelig oplevelse med tordenvejr, som går forud for udviklingen af fobien. Eksempelvis rapporterer nogle med denne fobi, at de har oplevet at blive overrasket af tordenvejr med lyn tæt på eller med ekstrem larm, eller at de er blevet meget forskrækkede af en film, hvor tordenvejr har haft ekstreme konsekvenser.

Forekomst af brontofobi

Generelt peger studier på at mellem 12-20% af befolkningen rammes af specifikke fobier, men der findes ikke tal for, hvor mange der har en fobi specifikt for tordenvejr. Frygt for torden er almindeligt forekommende blandt børn som en del af den normale udvikling, og i langt de fleste tilfælde ser man at barnet vokser fra denne frygt igen. For at diagnosen brontofobi kan opfyldes påkræves det, at fobien har været til stede i mindst seks måneder, og at symptomerne medfører en betydelig funktionsnedsættelse i individets liv.

Behandling af brontofobi

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig effektiv i behandlingen af fobi for tordenvejr. Generelt set viser forskning at 90-95 % af personer med en specifik fobi, der modtager kognitiv adfærdsterapi, får det væsentligt bedre som følge af behandlingen i løbet af 5 sessioner. I kognitiv adfærdsterapi vil man typisk arbejde med at ændre uhensigtsmæssige tankemønstre og antagelser som er knyttet til angsten. Dette kombineres med eksponering for angstfyldte forestillinger eller scenarier, samtidig med at man vil man arbejde med at udfase sikkerhedsadfærd og skabe mere hensigtsmæssige handlingsstrategier.

I vores praksis på Frederiksberg tilbyder vi kognitiv adfærdsterapi for brontofobi i henhold til den bedste eksisterende forskning på området. Kontakt os for en aftale eller ved eventuelle spørgsmål.

Hvis du er interesseret i et afgrænset behandlingstilbud for specifikke fobier, kan du læse mere om fobi-pakken her.