Ansatte psykologistuderende

Vore to studerende er ansat til at hjælpe psykologerne i arbejdet med at skabe egen forskning, anonymiseret klientdatabase, statistikker for vores evidensbaserede behandling i praksissen og varetage den daglige telefonvisitation.
De studerende varetager afgrænsede opgaver som social adfærdstræning og eksponering med klienter, rekrutteret af psykologerne i klinikken, samt co-terapeutfunktioner i gruppeforløb.

De studerende har forinden gennemgået et grundigt oplæringsforløb i de kognitive metoder, der benyttes i opgaverne. Deres klientrettede arbejder superviseres derudover tæt af klinikkens psykologer. De studerende varetager ikke selvstændige forløb med klienter.

Psykologistuderende Marie

Marie Hau

Marie Hau er stud.cand.psych. ved Københavns Universitet. Hos Psykologerne JKP udvikler hun sin forståelse og kompetencer indenfor anvendt kognitiv adfærdsterapi.

Marie har desuden arbejdet mangeårigt frivilligt som rådgiver og koordinator for samtaletilbuddet Ung på Linje under Ungdommens Røde Kors. Her har hun fået et indblik i mange varierende problematikker, der kan forekomme hos børn og unge samt opnået erfaring i rådgivende og støttende samtaler. Marie har derudover fungeret som medlem af Ung på Linjes ledelse.


Psykologistuderende Anna

Anna Cappelen

Anna Cappelen er stud.cand.psych. ved Københavns Universitet. Ved at indgå i praksissen hos Psykologerne JKP udvikler hun sin forståelse for anvendt kognitiv adfærdsterapi.

Anna har arbejdet som frivillig gruppeleder for en selvhjælpsgruppe i Angstforeningen, hvilket har givet hende erfaring med psykoedukativ behandling og facilitering af adfærdstræning og eksponering inden for rammerne af kognitiv adfærdsterapi.

Derudover har Anna også været frivillig rådgiver på BørneTelefonen, hvor hun har opbygget erfaring i rådgivende og støttende samtaler med børn og unge på en lang række områder. Hun har i forbindelse dermed deltaget i forskellige fagrelevante kurser, der har givet hende indblik i flere problematikker, som kan udspille sig for barnet eller den unge, håndteringen af disse samt forskellige samtaleteknikker.