Ledige stillinger

København d. 31-01-18

Studiejob

Vores kognitive psykologpraksis Psykologerne Johansen & Kristoffersen søger en psykologistuderende på bachelordelen med interesse for kognitiv adfærdsterapi til et studiejob.

Den studerende vil varetage telefonvisitation i vores telefontid, udføre almindelige praktiske opgaver omkring drift, opdatere elektronisk markedsføring samt udarbejde faglige tekster til hjemmesiden.

Udover de faste opgaver vil den studerende på sigt og efter grundig oplæring gradvist varetage afgrænsede opgaver som social adfærdstræning og eksponering med klienter rekrutteret af psykologerne i klinikken, når dette er muligt og relevant. Den studerendes klientrettede arbejdsopgaver superviseres tæt af klinikkens psykologer. Den studerende vil ikke komme til at varetage selvstændige forløb med klienter.

Vi er syv psykologer og tre psykologistuderende ansat, der alle ønsker at skabe en atmosfære, der summer af kompetenceudveksling i et ungt og moderne læringsmiljø. Der vil i et vist omfang være anledning til deltagelse ved interne og eksterne workshops, supervision, undervisning og kurser for den studerende.

Vi forventer, at du er udviklingsorienteret, lærenem, flittig, har mod på nye opgaver og kan arbejde selvstændigt. Erfaring med kognitiv adfærdsterapi er en fordel, men ikke en forudsætning for at komme i betragtning til stillingen. Arbejdstiden i foråret 2018 vil være hver fredag omkring kl. 7:30-15:30.

Motiveret ansøgning, CV og billede sendes til vores mail adm@pjkp.dk . Samtaler afholdes løbende med de kandidater, der vurderes aktuelle. Ansøgere skal påregne at skulle deltage ved flere samtalerunder for at vurdere vedkommendes personlige og faglige egnethed for stillingen. Opstart primo februar måned 2018 eller efter aftale.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

// Psykologerne Johansen & Kristoffersen

Solbjergvej 3. 5. sal, 2000 Frederiksberg.