Ledige stillinger

København d. 08-08-17

Psykologstilling

Psykologerne Johansen & Kristoffersen (PJKP) søger en dygtig psykolog med interesse for evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi og udredning til en fuldtidsstilling med start d. 01.10.2017 eller hurtigst muligt derefter.

Psykologpraksissen er dannet og ejes af psykologerne Eivind Harbeck Johansen og Marius Kristoffersen. Praksissen drives ud fra et kognitivt adfærdsterapeutisk fundament med fokus på anvendelse af evidensbaserede metoder til udredning og behandling af børn, unge og voksne med et bredt spektrum af psykologiske og neuropsykologiske problemstillinger. Praksissen er meget centralt placeret, lige overfor Frederiksberg Centret og Frederiksberg metrostation, og er derfor lettilgængelig med både offentlige og private transportmidler. Det primære klientgrundlag er selvbetalende klienter, men vi samarbejder derudover med både offentlige og private aktører.

PJKP består aktuelt af 8 fuldtidsansatte psykologer samt 2 psykologistuderende, der deler en administrativ fuldtidsstilling. Vi oplever en fortsat vækst i efterspørgslen af terapiforløb såvel som neuropsykologiske og neuropsykiatriske undersøgelser af forskellig art, hvorfor vi har behov for en ny psykolog, der kompetent kan varetage én eller flere af disse områder. Vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads med gode kollegaer med fokus på evidensbaseret praksis, kompetenceudvikling og faglig stolthed. Stillingen giver mulighed for selvstændigt og under vejledning af nogle af de fremmeste eksperter i Danmark at udøve behandling og udredning i henhold til bedste praksis på en lang række områder.

Ydermere tilbyder vi fælles frokost hver dag, intern supervision, deltagelse på behandlingskonferencer, workshops og personalemøder samt et uddannelsesforløb, der aktuelt er under udarbejdelse. PJKP har et ønske om at skabe en atmosfære, der summer af kompetenceudveksling i et humoristisk og moderne læringsmiljø, hvor der konstant stræbes efter anvendelse af den til enhver tid gældende bedste praksis.

Vi forventer, at du deler vores ønske om at kunne tilbyde behandling og undersøgelser af absolut højeste kvalitet, og at du evner at vurdere inden for hvilke områder, du har den tilstrækkelige kompetence, samt hvor du har brug for at udvikle dig videre. Du skal i den forbindelse være videnskabeligt velbevandret, således at du har bredt og opdateret kendskab til psykologisk forskning, litteraturens evidensniveauer og implikationer for klinisk praksis. Dertil skal du være skriftligt velformuleret og kunne affatte psykologiske attester og vurderinger med afsæt i denne viden. Vi forventer yderligere, at du er ansvarsbevidst og struktureret samt har et konstruktivt engagement og faglig ansvarlighed med respekt for vores fælles arbejdsplads.

Ansøgning og CV med billede sendes til: adm@pjkp.dk senest d. 15.09.2017. I e-mailens emnefelt anføres ”Ansøgning psykologstilling [dit navn]”.  Vi afholder løbende jobsamtaler, når vi modtager ansøgninger, hvor ansøgeren vurderes som værende aktuel for stillingen. Hvis vi finder den rigtige ansøger, inden ansøgningsfristen udløber, vil dette annonceres på vores hjemmeside og på vores Facebook-side.  Ansøgere skal påregne at deltage ved flere samtalerunder, der vil indeholde en kombination af interview, tests og cases for at vurdere vedkommendes personlige og faglige egnethed for stillingen. Yderligere information om jobsamtalen fremsendes sammen med svar på ansøgningen til de udvalgte kandidater. Har du spørgsmål omkring stillingen eller ansøgningsprocessen, kan du kontakte partner og klinisk psykolog Eivind Johansen på e-mail: ej@pjkp.dk eller mobil: 31 32 07 33.


København d. 04-07-17

Studiejob

Vores kognitive psykologpraksis Psykologerne Johansen & Kristoffersen søger en psykologistuderende på bachelordelen med interesse for kognitiv adfærdsterapi til et studiejob.

Den studerende vil varetage telefonvisitation i vores telefontid, fakturering, almindelige praktiske opgaver omkring drift, opdatere elektronisk markedsføring samt udarbejde faglige tekster til hjemmesiden.

Udover de faste opgaver vil den studerende på sigt og efter grundig oplæring gradvist varetage afgrænsede opgaver som social adfærdstræning og eksponering med klienter rekrutteret af psykologerne i klinikken, når dette er muligt og relevant. Den studerendes klientrettede arbejdsopgaver superviseres tæt af klinikkens psykologer. Den studerende vil ikke komme til at varetage selvstændige forløb med klienter.

Vi er ni psykologer og to psykologistuderende ansat, der alle ønsker at skabe en atmosfære, der summer af kompetenceudveksling i et ungt og moderne læringsmiljø. Der vil i et vist omfang være anledning til deltagelse ved interne og eksterne workshops, supervision, undervisning og kurser for den studerende.

Vi forventer, at du er udviklingsorienteret, lærenem, flittig, har mod på nye opgaver og kan arbejde selvstændigt. Erfaring med kognitiv adfærdsterapi er en fordel, men ikke en forudsætning for at komme i betragtning til stillingen. Arbejdstiden i efteråret 2017 vil være hver fredag omkring kl. 7:30-15:30.

Se eventuelt mere om os på vores hjemmeside: www.pjkp.dk

Motiveret ansøgning, CV og billede sendes til vores mail info@pjkp.dk med frist den 11-08-2017 kl. 12:00. Samtaler afholdes løbende med de kandidater, der vurderes aktuelle. Ansøgere skal påregne at skulle deltage ved flere samtalerunder for at vurdere vedkommendes personlige og faglige egnethed for stillingen. Opstart primo september måned 2017 eller efter aftale.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

// Psykologerne Johansen & Kristoffersen

Solbjergvej 3. 5. sal, 2000 Frederiksberg.