Adfærdsforstyrrelse

Ethvert adfærdsmønster der er vedvarende og gentagent og som bryder sociale normer eller regler, eller forringer en persons funktionsevne. Termen dækker over flere lidelser, som f.eks. oppositionel adfærdsforstyrrelse.