Adfærdsmodifikation

Anvendelse af læringsteknikker, som f.eks. operant betingning og modelering, for at ændre en persons adfærd. I en klinisk kontekst anvendes begrebet for at øge tilpasning og mindske symptomer. Termen anvendes ofte synonymt med adfærdsterapi.