Angst

En emotion karakteriseret af en vagtsomhed, hvor personen forventer nærtstående fare, katastrofe, eller ulykke, og er knyttet til en række somatiske symptomer, der mobiliseres til at møde faren (f.eks. muskelspænding eller øget hjertebanken). Angst opstår som en ude-af-proportioner respons til en vag og ikke klart defineret fare, imens frygt er en respons, der er passende i forhold til en nærtstående og specifik fare.