Autisme

Neurologisk baseret gennemgribende udviklingsforstyrrelse karakteriseret ved udtalte svækkede sociale interaktioner og verbal samt nonverbal kommunikation, indsnævrede interesser og repetitiv adfærd. Manifestationer og træk af lidelsen viser sig inden 3 års alderen, men varierer meget på tværs af børn, afhængigt af deres udviklingstrin, sproglige færdigheder og alder. Lidelsen kan komme til udtryk som en manglende forståelse af andres følelser, manglende social leg, afvigende sprog eller nonverbal kommunikation og en præference for ensartethed i omgivelserne. Betegnelserne infantil autisme eller autismespektrumforstyrrelse anvendes ofte som synonymer for autisme.