Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed

En adfærdsforstyrrelse karakteriseret ved vedvarende symptomer relateret til uopmærksomhed (f.eks. manglende vedholdenhed af aktiviteter og koncentrationsbesvær) og impulsivitet eller hyperaktivitet (f.eks. utålmodighed, rastløshed). Symptomerne skal gå ud over den sociale, akademiske, eller arbejdsrelaterede funktionsevne og have opstået inden 7 års alderen i mere end én kontekst. Betegnelsen ADHD anvendes som synonym.