Generaliseret angstlidelse

Generaliseret og vedvarende angst som er ikke begrænset til særlige situationer eller omstændigheder. Kommer ofte til udtryk som en anspændthed, bekymringstendens og almen ængstelighed over for dagligdagsbegivenheder og problemer.