Kognition

Alle former for viden og bevidsthed, som f.eks. perceptioner, minder, ræsonnementer og forestillinger.