Kognitiv terapi

En form for psykoterapi baseret på en forståelse af, at følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder i et individ er et resultat (i hvert fald delvist) af uhensigtsmæssige eller fejlagtige tænkemåder og forvrænget antagelser vedrørende en selv og omverdenen. Formålet med terapien er at identificere disse fejlagtige kognitioner og skifte dem ud med nogle mere hensigtsmæssige – en proces kaldet kognitiv omstrukturering. Behandleren har en aktiv rolle i terapien, hvor han/hun guider klienten til at opnå en bedre forståelse af disse forvrængede tankemønstre og hjælper klienten med at korrigere og revidere hans/hendes perceptioner og holdninger ved at henvise til modbeviser eller ved at fremkalde disse fra klienten.