Leveregel

Et begreb anvendt inden for kognitiv terapi, der beskriver antagelser, der oftest angår personen selv, og som personen har udviklet på baggrund af opvæksterfaringer samt de skemata, der hyppigst er aktiverede. Leveregler udtrykkes ofte som betingelser eller konsekvenser (f.eks. Hvis jeg siger, hvad jeg mener, så vil jeg blive afvist).