Modelering

En teknik benyttet inden for kognitiv adfærdsterapi, hvor læring opstår gennem observation og imitation.