Tvangshandling

En form for adfærd (f.eks. tjekke) eller mentalt ritual (f.eks. tælle) som foretages for at mindske angsten eller ubehaget. Typisk vil individet føle sig nødsaget til eller draget imod at udføre handlingen for at reducere ubehaget associeret med en tvangstanke eller for at forhindre en frygtet begivenhed/situation (f.eks. en person, der frygter at blive smittet af bakterier, vil vaske hænder talrige gange). Tvangshandlinger kan også være i form af en rigid og stereotypisk adfærd, der baserer sig på idiosynkratiske regler, som ikke har en rationel basis (f.eks. udføre en handling på ritualiseret manér). Tvangshandlinger er ikke associeret med fornøjelse eller tilfredsstillelse og er ude af proportioner og irrelevante i forhold til den frygtede situation, som de anvendes til at neutralisere. Kompulsioner anvendes som et synonym og ses i forbindelse med en obsessiv kompulsiv angstlidelse (OCD).