Vrede

En emotion karakteriseret ved spænding og fjendtlighed, der opstår på baggrund af frustration, oplevet uretfærdighed og perciperet eller reel skade forårsaget af andre. Vrede kan komme til udtryk gennem adfærd, der forsøger at fjerne objektet, der forårsager vreden (f.eks. skubbe nogen væk), eller adfærd der blot udtrykker den følelsesmæssige tilstand (f.eks. bande). Vrede kan medføre aggression og en adfærd, hvis intention er at skade noget eller nogen.