Affektive lidelser

Affektive lidelser er en samlebetegnelse for psykiske lidelser, der på den ene eller anden måde påvirker personens sindsstemning og følelsesliv. Her er tale om lidelser karakteriseret ved kort- eller langvarige og mere eller mindre udtalte episoder af enten forsænket stemningsleje, forøget stemningsleje eller en kombination heraf. De mest almindelige affektive lidelser er depression og bipolar lidelse.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er affektive lidelser?

Affektive lidelser er et paraplybegreb, som inden for psykologien dækker over alle lidelser, der involverer følelser eller affekter. Her er tale om alt fra kortvarige humørforstyrrelser til omfattende og livslange problemer med regulering eller stabilisering af følelseslivet. I ICD-10 klassificeres lidelserne depression, dysthymi og bipolar affektiv lidelse som patologisk affektive lidelser, men hertil kan nævnes problematikker som vinterdepression, mani, cyklotymi og fødselsdepression.

Fælles for de affektive lidelser er forandringer i personens sindelag på måder, som er til pinsel for individet og eventuel dets omgivelser.

Affektive tilstande kan udover humøret og sindsstemningen påvirke både tænkning, adfærd og kropslige fornemmelser, og kan således i svære tilfælde brede sig til de fleste aspekter af personens liv.

Forstyrrelser i følelseslivet kan opleves som meget pinefulde, og selvmedicinering med eksempelvis alkohol eller andre stimulanser er ikke ualmindeligt. Affektive lidelser medfører ligetil forhøjet risiko for selvmord og for andre psykiske lidelser. Herunder finder du korte beskrivelser af de forskellige former for affektive lidelser samt links til de enkelte informationssider.

Typer af affektive lidelser

Depression er den hyppigst forekommende affektive lidelse, idet mindst 25 % af alle kvinder og 15 % af alle mænd oplever en behandlingskrævende depression i løbet af livet. Ved depression ses forsænket stemningsleje samt nedsat energiniveau, aktivitet, koncentrationsevne og selvtillid. Det er desuden typisk, at personer med depression mister glæden ved livet. Også søvn og appetit påvirkes. Man taler om henholdsvis depressive enkeltepisoder og tilbagevendende depression.

Læs mere om DepressionTest dig selv for Depression

Bipolar lidelse blev førhen kaldt maniodepressiv tilstand og kan i sin typiske form beskrives som en svingen mellem henholdsvis depressive episoder karakteriseret ved forsænket stemningsleje og maniske episoder karakteriseret ved ekstase, overaktivitet og overstadighed. Bipolar lidelse kan være karakteriseret af kombinationer af mere eller mindre svære depressive og maniske episoder eller blot ved maniske episoder (se Mani længere nede).

Læs mere om bipolar lidelse

En fødselsdepression, også kaldet postpartum depression, er en depressiv episode, der typisk sætter ind 3-4 måneder efter fødslen af et barn, og som kan forekomme hos både mænd og kvinder. Fødselsdepression adskiller sig ikke fra almindelig depression på anden vis end episodens karakteristiske debuttidspunkt forbundet med barnefødsel.

Læs mere om fødselsdepression

Vinterdepression, som på engelsk kaldes SAD (“Seasonal Affective Disorder”), er en type depression, som typisk forekommer, når vinteren trænger sig på, og siden forsvinder, når denne er ovre. I nogle tilfælde er det dog også andre sæsoner, der fremkalder den depressive tilstand. Vinterdepression er i ICD-10 ikke inkluderet som en egentlig affektiv lidelse, selvom SAD anerkendes i det amerikanske DSM-5.

Læs mere om vinterdepression

Dysthymi

Dysthymi er en længerevarende affektiv lidelse, hvor personen oplever et forsænket stemningsleje over en længere periode. Man kan sige, at personens “normalniveau” for humør og sindsleje over længere tid er lavere end andre menneskers. Nedtryktheden er dog ikke udtalt nok til, at man kan tale om en egentlig depression.

Mani

Mani vil sige forøget stemningsleje karakteriseret ved ekstase, overaktivitet og overstadighed. Mildere maniske episoder betegnes hypomani, mens tilbagevendende maniske episoder implicerer diagnosen bipolar lidelse type I – også selvom der ikke har været depressive episoder.

Cyklotymi

Cyklotymi er en affektiv lidelse karakteriseret ved hurtigt svingende stemningsleje rangerende fra mild opstemthed eller hypomani, som dog ikke eskalerer til egentlig mani, og episoder af nedstemthed, som dog ikke kan klassificeres som egentlig depression. Cyklotymi kan beskrives som en mildere form for bipolar lidelse.