Cool Kids for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser (Cool Kids ASF)

Børn og unge med en autismespektrumforstyrrelse er udsat for en større risiko for at udvikle forskellige former for angst. Forskningen antyder, at et sted mellem 35 og 50 % af personer med autisme på et tidspunkt i løbet af deres liv vil lide af en angstlidelse. Mange børn og unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF) har derfor allerede en angstlidelse eller er i risiko for at udvikle en. Fordi de almindelige kognitive adfærdsterapeutiske interventioner ikke altid er effektive til at behandle angst hos børn med autisme, har behandlingen for disse børn oftest bestået af miljøterapeutiske interventioner baseret på pædagogiske principper eventuelt i kombination med farmakologisk behandling.

Der er derfor brug for en kognitiv adfærdsterapeutisk intervention, der er specifikt udviklet til børn med både ASF og angst. Behandlingsforløbet er udsprunget af det anerkendte Cool Kids-program, og kaldes derfor Cool Kids ASF. Cool Kids ASF er i international forskning vist at have meget god effekt på angstlidelsen hos disse børn, og i 2016 iværksættes også dansk forskning på effekten af behandlingsprogrammet.

Hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen har vi stor erfaring med Cool Kids forløbene, og vi tilbyder den effektive behandlingsmetode ved vores praksisser i Aarhus, i Helsingør og på Frederiksberg.

Test dit barn for autisme

Om Cool Kids ASF

Cool kids-programmet er udviklet til børn i alderen 7-13 år med både ASF og en eller flere angstproblematikker. Programmet er opbygget som et forløb med 12 sessioner. Overvejende vil sessionerne ligge ugentligt, men i den sidste del af forløbet vil de finde sted med 14 dages mellemrum. Cool kids har vist sig, at være yderst effektivt mod angstlidelser, hvor det estimeres at op mod 80% af de børn, der gennemfører programmet oplever markant bedring på en lang række parametre, heriblandt sociale – og faglige kundskaber.

I Cool Kids ASF anvendes grundprincipperne og de kognitiv adfærdsterapeutiske tiltag fra Cool Kids, men strategierne er her tilpasset børn med en autismespektrumforstyrrelse. Dette betyder, at der tages hensyn til de social-kognitive udfordringer, der er en del af ASF, både i arbejdsform, indhold og progression i sessionerne, men også i de specifikke metoder, der anvendes.

Ønsker du at vide mere eller tilmelde dig Cool Kids? 
Kontakt os, eller lad os ringe til dig.

Tiltag der anvendes i Cool Kids ASF

Der fokuseres i Cool Kids ASF blandt andet på at forstå de underliggende elementer ved angsten, opbygge selvværd og identificere tanker, der er behjælpelige i angsthåndteringen. Hertil kommer at Cool Kids ASF anvender tiltag såsom afspændingsøvelser og visuelle hjælpemidler, hvilke anses som gavnlige for specifikt børn med ASF. Der benyttes derudover fortællinger om to dyr, der udvikler sig positivt i takt med de metoder, der bliver introduceret i Cool Kids ASF. Det antages, at denne form for læring om angst gennem fortælling er mere fordelagtig for børn med ASF.

For forældrenes vedkommende er Cool Kids ASF udbytterigt, da det bibringer en større forståelse for barnets tilstand med sameksistensen af ASF og angst. Der vil derfor blive udviklet strategier i Cool Kids ASF, som er gavnlige, når forældre skal forstå deres barns situation, samt støtte og vejlede barnet i hverdagen.

Hvilke materialer får man i Cool Kids ASF?

Til Cool Kids ASF-programmet medfølger to arbejdsbøger, hvoraf den ene arbejdsbog er henvendt barnet, mens den anden arbejdsbog retter sig mod forældrene. Bøgerne indeholder forskellige forklaringer, fortællinger samt dertilhørende øvelser.

Hvad koster det at deltage i Cool Kids?

Visiterende samtale (50 minutter) med forældre: 1.075 kr.

Individuel samtale (50 minutter): 1.075 kr. 

Kontakt os for at lave en aftale vedrørende Cool Kids forløb. Vi har klinikker i Aarhus, i Helsingør og på Frederiksberg.