Cool little kids – forløb for forældre til førskolebørn med angst

Cool little kids er et forebyggelsesprogram til forældre af førskolebørn og børn i 0. klasse i alderen omkring 3-6 år, som er generte, indadvendte eller ængstelige og har svært ved at interagere med andre børn. Hensigten med programmet er at give forældrene effektive redskaber til at hjælpe og støtte børnene i at komme af med problematisk angst og tristhed. Forløbet er i sin grundform et gruppeforløb på 6 sessioner af 2 timer og indeholder elementer af undervisning, øvelser og gruppediskussioner, som alt sammen trækker på anerkendte, videnskabeligt underbyggede metoder fra kognitiv adfærdsterapi. Læs mere om forløbet, målgruppen, rammerne og indholdet her på siden, eller kontakt os for at høre mere.

Ønsker du at vide mere eller tilmelde dig Cool Little Kids? 
Kontakt os, eller lad os ringe til dig.

Hvad er Cool Little Kids?

Cool Little Kids henvender sig til forældre af børn omkring førskolealder (ca. 3-6 år). Det er et forebyggelsesprogram udarbejdet til at hjælpe forældre med at støtte deres børn i at udvikle nye kompetencer og færdigheder, der vil gøre børnene i stand til at håndtere angst og andre negative følelser på hensigtsmæssig vis. Programmet tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi og inkluderer metoder som eksponering, omstrukturering, og forståelse af vedligeholdende faktorer for ængstelighed, bekymring og fysiologiske angstsymptomer.

Cool Little Kids forudsætter ikke, at børnene har en decideret lidelse.

Programmet skal anses som en forebyggende indsats, da der er fokus på mindre børn, som er generte, tilbageholdende, ængstelige eller har svært ved at nærme sig andre børn, og som derfor er i større risiko for at udvikle angst og depression senere. Cool Little Kids er et struktureret forældreforløb, der giver forældre konkrete redskaber og viden til at hjælpe deres børn med at overvinde sin ængstelige adfærd og udvikle selvsikkerhed.

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen på Frederiksberg tilbyder vi løbende denne type behandlingsforløb, både i gruppe og som individuelle forældresamtaler.

Viden og færdigheder, du tilegner dig gennem Cool Little Kids

 • Forståelse for angst hos mindre børn, herunder årsager til og risikofaktorer for angst.
 • Viden om angstens tre elementer: tanker, følelser og adfærd, og hvordan disse kan vedligeholde ængstelig adfærd.
 • Viden om effekten af overbeskyttelse og undgåelsesadfærd
 • Viden om forskellige typer af angst
 • At lære dit barn (ved egen hjælp) at udvikle kompetencer og færdigheder, der er hjælpsomme i håndtering af følelser som angst og ængstelse samt andre negative følelser
 • At opstille mål for dit barns udvikling og færdigheder, og at bevæge sig mod disse mål
 • At hjælpe dit barn med at opbygge selvsikkerhed og autonomi, samt at udvise modig adfærd
 • Konkret gennemgang af praktiske øvelser, hvor nye færdigheder kan afprøves
 • Herunder viden om uhensigtsmæssige og hensigtsmæssige forældrereaktioner/forældreadfærd, såsom kontrol og overinvolvering
 • Overvejelse af, hvordan din egen angst, frygt og bekymring påvirker dit barns angst og adfærd, herunder arbejde med egne forældrereaktioner
 • Undervisning i specifikke færdigheder og metoder, som du kan benytte til at håndtere dine egne reaktioner på dit barns angst, således at du kan være en god rollemodel
 • Du lærer, hvordan hensigtsmæssig brug af opmærksomhed, ros og belønninger kan udvikle dit barn
 • Du lærer at hjælpe dit barn med se frygten i øjnene og arbejde med eksponering, herunder brug af ”trappestiger”/gradvis konfrontering
 • At arbejde med kognitiv omstrukturering/realistisk tænkning ift. egne bekymringer

Målgruppe for forløbet

Cool Little Kids retter sig mod forældre til børn i alderen 3 til 6 år, som er tilbageholdende, måske reserverede, ængstelige og generte.

De gennemgående kendetegn, der viser sig ved denne gruppe børn er:

 • Tendens til bekymring og ængstelighed
 • Ofte triste
 • Reservation og generthed i mødet med fremmede mennesker
 • Lav grad af snaksomhed og interaktion med børn på egen alder og folk, de ikke kender
 • Ønske om at holde sig fysisk tæt på forældre eller andre omsorgspersoner
 • Tilbageholdenhed over for ukendte situationer og nye aktiviteter
 • Bruger længere tid på at stifte venskaber med jævnaldrende børn
 • Vanskeligheder ved at blive passet/sove ude
 • Undgåelse af øjenkontakt med fremmede

Børn, der oplever disse vanskeligheder, kan senere i livet have større risiko for at udvikle psykiske lidelser såsom depression og angst.  

Det er centralt at bemærke, at forløbet ikke er udviklet til børn med udadreagerende adfærd eller adfærdsforstyrrelserADHD/opmærksomhedsforstyrrelser eller autismespektrumforstyrrelser. Forløbet inkluderer derfor ikke de mest effektive elementer til specifikt at afhjælpe disse problemstillinger. Derudover vil de metoder, som man lærer gennem programmet, i en del tilfælde skulle tilpasses disse andre problematikker for at virke optimalt. Læs mere om behandlingsmuligheder for disse udfordringer ved at klikke på de respektive links. 

Læs mere om angst hos børn

Hvad indeholder forløbet, og hvordan er det tilrettelagt?

Cool Little Kids er oprindeligt et gruppeforløb på 6 sessioner af 2 timer (12 timer i alt). Det er det første effektive forebyggelsesprogram for børn i førskolealderen, og forskningen viser, at signifikant færre børn udvikler angstlidelser og depression, når forældrene har deltaget i programmet. Cool Little Kids kan dog også gennemføres som individuelle forældresamtale hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen, såfremt denne løsning passer jeres familie bedre.

Hver session indeholder et oplæg/undervisning fra psykologen, herunder gennemgang af teori og mulige arbejdsopgaver for dagens tema. Derudover vil dagens tema blive diskuteret i plenum, og der vil afsættes tid til at temaet kan anvendes på familien/familiernes egen problematik gennem øvelser, arbejdsark mv. Slutteligt vil hjemmearbejde forberedes.

Hjemmearbejde er en integreret og central del af forløbet. I vil som forældrene få opgaver, som I i hjemmet skal afprøve/bruge med jeres børn mellem sessionerne. Det drejer sig om særlige teknikker og strategier, der er præsenteret i sessionen. Da barnet ikke deltager i selve forløbet, er hjemmearbejdet særlig vigtigt, da forløbet ellers ikke vil have en virkning på barnets adfærd.

Nøglen til forandring i familien er således, at I/du som forældre gennemfører flere øvelser hver uge gentagne gange. Hvis du/I fortsat bruger de øvelser og færdigheder, som du/I har lært i programmet efter programmets afslutning, vil fremskridt fortsætte derefter. De strategier og teknikker, som programmet har tillært dig, kan for fremtiden blive en integreret del af jeres families liv, når der opstår nye udfordringer og angstfyldte situationer.

I gruppeforløbet vil der deltage mellem 5 og 10 forældre. Vi opfordrer til, at begge forældre deltager ved samtalerne, også i tilfælde af skilsmisse, medmindre konfliktniveauet er uforholdsmæssigt højt.

Hver gruppesession varer som nævnt 2 timer. De første 4 sessioner planlægges med en uges intervaller, mens der går 2 uger mellem 4. og 5. session, og en måned mellem 5. og 6. session. Alle sessionerne gennemføres sen eftermiddag kl. 14-16.

Hvilke materialer får man under forløbet?

Som deltager i gruppeforløbet modtager du et arbejdshæfte. Dette indeholder både informerende materialer (psykoedukation) samt praktiske øvelser og aktiviteter, registreringsark og notater. Disse vil vi sammen bruge i samtalerne, og du vil kunne tage dem med hjem til brug mellem sessionerne og når forløbet er afsluttet.

Hvad er effekten?

Cool Little Kids er det første og eneste behandlingsprogram, der arbejder målrettet med at fremme forældrestrategier, der kan styrke følsomme børn i førskolealderen.

Forskning indikerer, at en tidlig indsats kan gøre en stor forskel for om børn får problemer senere i skolealderen.

Hvor kommer Cool Little Kids fra?

Cool Little Kids stammer fra Macquarie University i Sydney, Australien. Her har man siden 1993 udviklet og praktiseret de oprindelige Cool Kids programmer for børn i alderen 7-12 år og har sidenhen udviklet og arbejdet med Cool Little Kids. Cool Little Kids er oversat og overført til Danmark af Angstklinikken for Børn og Unge under Aarhus Universitet i 2018.

Forløbets psykolog

Gruppeforløbene og de individuelle forløb varetages af psykolog Laura Yde. Laura har mange års erfaring med udredning og psykologisk behandling af ængstelige og/eller triste børn, både via individuelle forløb, Cool Kids gruppeforløb og forældrevejledning. I enkelte

Evt. forsamtale

Hvis I stadig er usikre på, om forløbet er den rigtige hjælp til jeres familie, kan I først købe en forsamtale hos Psykolog Laura Yde. I løbet af forsamtalen vil Laura spørge ind til de nuværende og tidligere problematikker, og i samarbejde med jer undersøge hvilke prædisponerende, beskyttende, vedligeholdende og forstærkende faktorer, der kan være til stede, samt hvordan I tidligere har forholdt jer til jeres barns udfordringer. Ud fra denne samtale vurderes det, om Cool Little Kids eller et andet behandlingsalternativ er det rette valg for jer og der ligges en plan for behandlingen.

Pris

Evt. Forsamtale (50 minutter): 1.075 kr.

Cool Little Kids gruppeforløb (6 gange af 2 timer) for 1 forælder: 3.995 kr. (inklusive materialer, kaffe, te og let snacks/frugt)

Cool Little Kids gruppeforløb (6 gange af 2 timer) for 2 forældre: 4.995 kr. (inklusive materialer, kaffe, te og let snacks/frugt til begge forældre)

Pris for forløbet som individuelle forældresamtaler (6 samtaler af 1 times varighed): 7.195 kr.

Når gruppen er etableret og startdato fastsat, vil der blive opkrævet en samlet betaling forud for gruppeforløbet.

Lokation af gruppeforløbet

Alle sessionerne foregår i praksissens lokaler på adressen:

Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen
Solbjergvej 3, 5.
2000 Frederiksberg

Dato for opstart

Forventet opstart for næste gruppe er: januar 2020.

For mere information bedes du tage kontakt på info@pjkp.dk eller via telefon: 32 13 03 00.