Hvad er helbredsangst?

Helbredsangst kaldes også for hypokondri. Tilstanden kan karakteriseres ved vedvarende optagethed af og frygt for muligheden for at have en eller flere fremadskridende og alvorlige fysiske sygdomme. Kropslige fornemmelser, bekymringer og tanker tolkes som tegn på sygdomme.

Hos personer med helbredsangst er det de overdrevne tanker og angsten i sig selv, der er vanskelige – ofte mere end de fysiske symptomer. Angsten for at lide af en ofte sjælden eller ikke-diagnosticerbar sygdom med få eller ingen behandlingsmuligheder kan overskygge det meste af tilværelsen for den, der er ramt af helbredsangst.

Personer med helbredsangst går typisk hyppigt til lægekonsultationer, fordi det kortvarigt kan bringe lettelse og forsikring om, at personen ikke fejler noget alvorligt. Men angstlidelsen forsvinder ikke, og ofte vil tankerne, uroen og mistankerne melde sig efter kort tid.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om helbredsangst?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Forekomst af helbredsangst

Helbredsangst spænder fra mild forbigående sygdomsangst til svær kronisk hypokondri. Mindre end 1 % af befolkningen lider af hypokondri, men tilstanden, der vedrører angst for at have flere alvorlige sygdomme, tegner sig for omkring 5 % af besøgene hos de praktiserende læger.

Behandling af helbredsangst

Personer med helbredsangst hjælpes for eksempel med at forstå, hvordan de selv forstærker og vedligeholder deres vurderinger omkring helbredet. De er over-opmærksomme på kroppen. Vurderingerne af helt almindelige processer pustes op til at omhandle alvorlige sygdomme. Indsigt i disse mønstre kan være medvirkende til at tage afstand fra de vurderinger, og der skabes mulighed for at opnå nye erfaringer med andre tolkninger. Ofte overses det, at angst i sig selv såvel som dét at scanne sin krop for mulige symptomer intensiverer eller endog fremkalder fysiologiske processer.