Årsager til OCD

Der er et komplekst netværk af faktorer, der fører til udviklingen af OCD, og derfor kan det være vanskeligt at afgøre nødvendigheden og tilstrækkeligheden af specifikke årsagsforhold i de enkelt tilfælde. Årsagen til, at nogle mennesker udvikler OCD, er således ikke fuldstændig kortlagt, men på baggrund af moderne forskningsmetoder har man afdækket, at genetiske, psykologiske og neurobiologiske faktorer er vigtige bidragsydere i udviklingen af OCD.

Rækkefølgen af årsager er svær at afgøre, men forskning har påvist en normalisering af neurobiologiske ændringerne i hjernen som resultat af den rette behandling. Derudover er en række sociale faktorer, såsom stressfulde livshændelser, opvækstvilkår eller stress, med til at øge risikoen for udvikling af OCD.

Behandling af OCD

Adfærdsterapi og kognitiv adfærdsterapi er de terapiformer, som har vist sig mest effektive til at reducere tvangstanker og normalisere tvangspræget adfærd. Den kognitive terapi går ind og forsøger at rette op på uhensigtsmæssige tankemønstre, idet der samtidig arbejdes med adfærdsterapi med henblik på at få afvendt klienten fra den tvangsmæssig adfærd. Dette opnås genne en kombination af eksponerings- og ritualforbyggende terapi (responsprevention).

Ønsker du en samtale med os om OCD? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.