Støttegruppe ved ufrivillig barnløshed

Ufrivillig barnløshed kan være psykisk belastende på mange forskellige måder og påvirke adskillige områder af livet. Derfor tilbyder vi hos psykologerne Johansen & Kristoffersen støttegrupper for kvinder, der kæmper med udeblivende graviditet og de mange følger heraf. Gruppen, som har 6-8 deltagere, er ment som en støtte og hjælp til at håndtere og lindre det følelsesmæssige ubehag, som barnløshed kan afføde. Læs mere om indholdet, omfanget og målgruppen for et gruppeforløb her på siden, og kontakt os eventuelt for at høre nærmere. 

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om infertilitet? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er støttegruppen for ufrivilligt barnløse?

Fylder ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling konstant i dine tanker, og kan du genkende de mentale udfordringer, som er karakteristiske for ufrivilligt barnløseMåske føler du dig fremmedgjort overfor dine veninder og familie, som har let ved at få børn og svært ved at sætte sig ind i din situation. Kommentarer som ”det sker nok lige pludseligt – måske du bare skal tænke lidt mindre på det” og ”så længe har I jo heller ikke været i gang – jeg har hørt om nogen, hvor det tog 8 år” har du hørt tilstrækkelig mange af, og du savner i stedet at kunne spejle dig i kvinder, der kan sætte sig ind i den sorg og frustration, du dagligt fyldes af? 

Hvis du kan genkende ovenstående udfordringer med at være ufrivilligt barnløs, kan et gruppeforløb i PJKP måske være noget for dig.

I den lukkede støttegruppe med 6-8 deltagere, som ledes af en psykolog, vil I dele jeres erfaringer, frustrationer og håb, samt alle de andre følelser og oplevelser, som knytter sig til det at være ufrivillig barnløs. I gruppen er der plads til, at alle kan være hudløse ærlige.  

Gruppesamtalerne for kvinder, der kæmper med ufrivillig barnløshed, vil være af støttende karakter, men vil også indeholde elementer fra kognitiv adfærdsterapi, hvorfor vi blandt andet vil arbejde med tankers påvirkning af følelser samt dine overbevisninger, fortolkninger og vurderinger om dig selv, din krop og verden, som givetvis fastholder dig i et følelsesmæssigt ubehag.

Gruppeforløbet for ufrivilligt barnløse vil indeholde:

  • Temaer som skam, misundelse, jalousi, sorg, vrede, håb, parforholdet, relationer til venner med børn, udfordringer med at passe sit arbejde under i behandlingen m.m.
  • Psykoedukation om almindelige reaktioner på ufrivillig barnløshed
  • Identificering af negative automatiske tanker
  • Arbejde med den kognitive diamant – sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd
  • Omstrukturering af negative automatiske tanker
  • Igangsættelse af lystbetonede aktiviteter, der tidligere har bragt glæde til dit liv
  • Arbejde med antagelser, overbevisninger og fortolkninger af din livssituation
  • Arbejde med hensigtsmæssige copingstrategier
  • Arbejde med egenomsorg
  • Et fokus på at lytte til og rumme hinandens fortællinger

Tilrettelæggelse af gruppeforløbet

Gruppen vil bestå af 6-8 deltagere. Forløbet fordeler sig over 6 sessioner á 2 timers varighed fordelt over ca. 2 måneder. Sessionerne finder sted en gang ugentligt (eller hver anden uge). Forud for gruppesessionerne vil du have haft en individuel samtale med den ledende psykolog.  

Hver gruppesamtale vil indeholde et oplæg fra psykologen samt have et overordnet tema, som vi sammen taler om.

Temaerne vil omhandle følelser som skam, misundelse, jalousi, sorg, vrede og håb. Et tema kan også være parforholdet, relationen til venner med børn, udfordringer med at passe sit arbejde under i behandlingen mm. Ved slutningen af sessionen vil du få hjemmearbejde/forslag til tiltag, du kan prøve kræfter med i den kommende uge.

Gruppeforløbets psykolog

Gruppen vil ledes af psykolog Cecilie Birkmose Erichsen. Cecilie har erfaring med at arbejde med kvinder med bekymringer, angst, fødselsdepression m.m.

Cecilie er p.t. på orlov indtil efterår 2020.

Målgruppe for støttegruppen

Forløbet er for dig, der kæmper med ufrivillig barnløshed. Du har forsøgt at få børn over en længere periode (mindst 10 måneder) og oplever, at denne situation er svært belastende og fylder meget for dig i din hverdag. Måske har du oplevet at miste et ufødt barn, måske går du i fertilitetsbehandling. 

Pris for gruppeforløbet

For at sikre os, at et gruppeforløb for ufrivillig barnløshed er det, der passer din situation bedst og danner de bedste vilkår for lindring, skal alle potentielle deltagere starte med en indledende samtale hos psykolog Cecilie Birkmose Erichsen. Under den indledende samtale undersøges blandt andet de nuværende udfordringer, bekymringer, symptomer og særlige situationer, hvor udfordringer og svære følelser viser sig. Desuden taler vi om mulige opretholdende og forstærkende faktorer samt tidligere forsøg på håndtering af de svære følelser. På baggrund af denne samtale lægges en plan for netop dig. 

Den indledende samtale (50 minutter): Kontakt os for nærmere information.

Pris for gruppeforløb (12 timer over 6 gange): Kontakt os for nærmere information.

Når gruppen er etableret og startdato fastsat, vil der blive opkrævet en samlet betaling forud for gruppeforløbet. 

Støttegruppens lokation

Alle gruppesamtalerne foregår i praksissens lokaler, som befinder sig på: 

Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen
Solbjergvej 3, 5.
2000 Frederiksberg 

Dato for opstart

Forventet opstart for næste gruppe er efterår 2020.

For mere information eller for at skrive dig op til gruppen bedes du tage kontakt på info@pjkp.dk eller via telefon: 32 13 03 00.