Hvad er særligt sensitive børn?

Læs om særligt sensitive voksne her.

Særligt sensitive børn er ifølge psykolog Elaine Aron født med et træk, som forekommer hos 15-20 % af alle børn. Særligt sensitive børn har et mere sensitivt nervesystem, hvilket betyder, at de bemærker mere i deres omgivelser og reflekterer i højere grad, før de handler. Kendetegn ved særligt sensitive børn er, at de kan være mere følsomme over for lys, lyde, varme, kulde og smerte. De har mere intense følelser og bliver nemmere påvirket af andres humør og stemninger, bl.a. fordi andres forventninger, kritik og irettesættelser bearbejdes dybere. Det særligt sensitive barn stopper oftest op, inden det går ind i legen og lægger nøje mærke til, hvad den går ud på, f.eks. hvem der styrer legen, hvilket humør børnene er i, om nogen har brug for hjælp, hvordan reglerne er, om der er undtagelser osv. Barnet vil på den måde være forberedt og begår færre fejl, når det leger med.

Når det særligt sensitive barn er mere observant og lægger mærke til nuancer, som andre børn ofte overser, kan det tilskrives højere niveauer i nervesystemet, hvor indtryk bliver neuralt integreret og bearbejdet med en større nøjagtighed og dybde. Det særligt sensitive karaktertræk er tidligere blevet misforstået, hvor man har antaget at barnets adfærd skyldtes, at det var hæmmet, genert, frygtsomt, umodent eller på andre måder havde vanskeligheder.

Karaktertrækket kan både være en udfordring og en glæde for barnet og dets omgivelser. Den største udfordring er, at barnet lettere bliver overvældet og udmattet, fordi flere indtryk fra omgivelserne bearbejdes end hos de fleste andre børn, samt at disse indtryk bearbejdes dybere. Et særligt sensitivt barn bliver hurtigere ”gearet op”, når det bliver stimuleret af omgivelserne. Når barnet bliver overstimuleret, kan den fysiologiske tilstand sammenlignes med en stresstilstand. Det særligt sensitive karaktertræk kan også resultere i et dårligt selvværd hos barnet, fordi det føler sig anderledes end andre børn, eller måske bliver drillet med at være ”sart”, kedeligt eller underligt.

Det kan være berigende at være sammen med et særligt sensitivt barn, når barnets sensitivitet imødekommes. Barnet er typisk højt begavet, indsigtsfuld og reflekterende og har større modtagelighed over for positiv feedback. Det særligt sensitive barn er også ofte særdeles samvittighedsfuldt, empatisk, omsorgsfuldt og besidder kreativitet og retfærdighedssans. Man kan som forældre lære af disse kvaliteter, hvis man møder barnet og går ind i dets verden. Som forældre til et sensitivt barn er det vigtigt at lære at have øje for barnets ressourcer i stedet for at misforstå eller diskvalificere barnet, så både barnet og dets omgivelser kan trives med sensitiviteten.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Er dit barn særligt sensitivt?

(Kilde: ”Særligt sensitive børn” af Elaine Aron, 2010)

Besvar venligst spørgsmålene så godt, du kan. Svar RIGTIGT, hvis det er sandt eller i nogen grad sandt for dit barn eller har været det i et betragteligt tidsrum før i tiden. Svar FORKERT, hvis det ikke i nogen særlig grad gælder for dit barn, eller aldrig har gjort det.

Mit barn …

 1. bliver let forskrækket.
 2. klager over tøj, der kradser, sammensyninger i sokkerne eller mærker i tøjet, der irriterer huden.
 3. bryder sig som regel ikke om store overraskelser.
 4. lærer bedre af en blid irettesættelse end af hård straf.
 5. kan tilsyneladende læse mine tanker.
 6. bruger store ord for sin alder.
 7. lægger mærke til det mindste spor af en usædvanlig lugt.
 8. har en intelligent sans for humor.
 9. er tilsyneladende meget intuitiv.
 10. er svær at få til at sove efter en spændende dag.
 11. har det ikke godt med store forandringer.
 12. vil gerne skifte tøj, hvis tøjet er blevet vådt eller fyldt med sand.
 13. stiller mange spørgsmål.
 14. er perfektionist.
 15. lægger mærke til, hvis andre er kede af det.
 16. foretrækker stilfærdige lege.
 17. stiller dybe, tankevækkende spørgsmål.
 18. er meget følsom for smerte.
 19. bryder sig ikke om steder med meget støj.
 20. lægger mærke til små ting (noget er blevet flyttet, noget er anderledes ved en persons udseende osv.).
 21. overvejer, om det er sikkert, inden han klatrer højt op.
 22. klarer sig bedst, når der ikke er fremmede til stede.
 23. føler ting dybt.

Sammentælling

Hvis du svarede RIGTIGT på tretten spørgsmål eller flere, er dit barn formentlig særligt sensitivt. Men ingen psykologisk test er så nøjagtig, at man kan lade den afgøre, hvordan man behandler sit barn. Hvis kun et eller to af spørgsmålene gælder for dit barn, men gælder i ekstremt høj grad, er det også rimeligt at kalde barnet for særligt sensitivt.

Hent testen som PDF