Ansatte psykologistuderende

Vore tre studerende er ansat til at hjælpe psykologerne i arbejdet med at skabe egen forskning, anonymiseret klientdatabase, statistikker for vores evidensbaserede behandling i praksissen og varetage den daglige telefonvisitation.
De studerende varetager afgrænsede opgaver som social adfærdstræning og eksponering med klienter, rekrutteret af psykologerne i klinikken, samt co-terapeutfunktioner i gruppeforløb.

De studerende har forinden gennemgået et grundigt oplæringsforløb i de kognitive metoder, der benyttes i opgaverne. Deres klientrettede arbejder superviseres derudover tæt af klinikkens psykologer. De studerende varetager ikke selvstændige forløb med klienter.

Psykologistuderende Marie

Marie Hau

Marie Hau er stud.cand.psych. ved Københavns Universitet. Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen er Marie trænet i udøvelse af evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi i forbindelse med bl.a. social adfærdstræning, adfærdsaktivering, og specifikke forme for eksponering i forbindelse med eksempelvis enkeltfobier, panikangst og OCD. Dertil kommer, at Marie foretager telefonvisitation og andre administrative arbejdsopgaver. Marie modtager løbende supervision af klinikkens psykologer og deltager ligeledes i kliniksupervision, kurser og workshops.

Yderligere fungerer Marie som gruppeleder i Angstforeningen for en selvhjælpsgruppe med fokus på body dismorphic disorder.  Dette har givet hende konkret erfaring i arbejdet med denne angstlidelse gennem blandt andet psykoedukation og facilitering af adfærdseksperimenter på et kognitivt adfærdsterapeutisk fundament.

Marie har desuden omfattende kendskab til problematikker hos børn og unge gennem et mangeårigt frivilligt arbejde som rådgiver og koordinator i samtaletilbuddet Ung på Linje under Ungdommens Røde Kors. Her har Marie tillige opnået erfaring i rådgivende og støttende samtaler.


Anna Cappelen

Anna Cappelen er stud.cand.psych. ved Københavns Universitet. Ved at indgå i praksissen hos Psykologerne JKP udvikler hun sin forståelse for anvendt kognitiv adfærdsterapi.

Anna har arbejdet som frivillig gruppeleder for en selvhjælpsgruppe i Angstforeningen, hvilket har givet hende erfaring med psykoedukativ behandling og facilitering af adfærdstræning og eksponering inden for rammerne af kognitiv adfærdsterapi.

Derudover har Anna også været frivillig rådgiver på BørneTelefonen, hvor hun har opbygget erfaring i rådgivende og støttende samtaler med børn og unge på en lang række områder. Hun har i forbindelse dermed deltaget i forskellige fagrelevante kurser, der har givet hende indblik i flere problematikker, som kan udspille sig for barnet eller den unge, håndteringen af disse samt forskellige samtaleteknikker.


Julius Ulrik Leding

Julius Ulrik Leding er stud.bach.psych ved Københavns Universitet. Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen varetager han telefonvisitation og forskellige afgrænsede kliniske opgaver under tæt supervision, hvorigennem han udvikler sine kompetencer i anvendt kognitiv adfærdsterapi. Ud over supervisionen deltager Julius ved klinikkens jævnlige workshops og undervisning.

Julius har tidligere været støtteperson for en dreng med ADHD gennem Københavns Kommune, hvilket har givet ham kendskab til børn, der har udfordringer i hverdagen. Derudover har Julius været forskningsassistent ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri ved Psykiatrisk Center Ballerup, hvorved han har erhvervet erfaring med klinisk forskningspraksis.


Tamara Hansen

Tamara Hansen er stud.bach.psych ved Københavns Universitet. Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen varetager hun telefonvisitation og forskellige afgrænsede kliniske opgaver under tæt supervision, hvorigennem hun udvikler sine kompetencer i anvendt kognitiv adfærdsterapi.

Tamara har førhen arbejdet på rigshospitalets lukkede afdeling som sygeplejevikar og støtteperson, og har herigennem fået kendskab til psykiske lidelser og psykotiske tilstande. Hertil driver hun en lille oversættelsesvirksomhed.