ABA (Applied Behavior Analysis)

Baseret på principper fra operant betingning, anvendt for at skabe adfærdsmodifikation, som behandling af problematisk eller abnorm adfærd, f.eks. i tilfælde af autisme.