Adfærdseksperiment

En teknik anvendt indenfor kognitiv adfærdsterapi, der på én gang fungerer som analyse, kognitiv omstrukturering og adfærdsændring. Klienten foretager en handling der giver ny erfaring og som er uforenelig med hans/hendes negative automatiske tænkning eller dysfunktionelle leveregler.

Det underbygger en ny tænkning der er mere realistisk og selvunderstøttende, og som samtidigt kan hjælpe med opbygningen af mere hensigtsmæssige leveregler.