Adfærdsterapi

En form for psykoterapi der anvender principper inden for læringsteori, som f.eks. operant betingning og klassisk betingning, for at fjerne symptomer og ændre ineffektive eller uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. Behandlingens fokus er på selve adfærden og de faktorer, der forstærker denne frem for en udforskning af de underliggende psykologiske årsager til adfærden.