ADHD

Forkortelse af den amerikanske diagnose attention-deficit hyperactivity disorder, en adfærdsforstyrrelse karakteriseret ved vedvarende symptomer relateret til uopmærksomhed (f.eks. manglende vedholdenhed af aktiviteter, koncentrationsbesvær), og impulsivitet eller hyperaktivitet (f.eks. utålmodighed, rastløshed). Symptomerne skal gå ud over den sociale, akademiske, eller arbejdsrelaterede funktionsevne og være opstået inden 7 års alderen i mere end én kontekst. I Danmark benyttes diagnosen Forstyrrelse af Aktivitet og Opmærksomhed i stedet for.