Bipolar lidelse

Affektiv lidelse karakteriseret ved en vekslen mellem depressive og maniske symptomer. Der skal have opstået to eller flere episoder, hvor stemningslejet og aktivitetsniveauet har ændret sig mellem såvel øget energi og opstemthed (mani eller hypomani) og nedtrykthed samt nedsat energi (depression). I tilfælde af gentagne episoder af hypomani eller mani gives denne diagnose, selvom der måske ikke har været nogle depressive episoder.