Body Dysmorphic disorder (BDD)

Lidelse karakteriseret af en overdreven optagethed med en indbildt defekt i det fysiske udseende. Optagetheden følges ofte af en hyppig tjekking af denne defekt. BDD har nogle træk, der minder om OCD i form af f.eks. tvangstanker relateret til udseendet, der følges af tvangshandlinger (f.eks. tjekke ved spejlet).