Dysthymi

Depressiv sindstilstand af mindst to års varighed, men som ikke er tilstrækkelig udtalt som ved depression.