Enkelfobi

Angstlidelse der kommer til udtryk som fobisk angst i helt specifikke situationer, som f.eks. tandlægebesøg, højder, dyr, synet af blod. Betegnelserne specifik fobi og simpel fobi anvendes som synonymer. Nogle af de hyppigst forekommende fobier er: araknofobi (edderkoppefobi), akrofobi (højdeskræk), emetofobi (frygt for at kaste op), klaustrofobi (frygt for små lukkede rum).