Forældretræning

En behandlingstilgang der baserer sig på principper fra operant betingning. Forældre trænes i brugen af en ABC (Antecedents, Behavior, Consequences) model, hvor situationer der udløser den problematiske adfærd afgrænses (antecedents), den problematiske adfærd observeres, og konsekvenserne der følger adfærden identificeres, for at kunne ændre barnets problematiske adfærd i hjemmet, i skolen eller andre settings. Målet med behandlingen er at hjælpe børn med at udvikle prosocial adfærd og mindske oppositionel, aggressiv, eller antisocial adfærd. Forældretræning anvendes ofte i forbindelse med en adfærdsforstyrrelse, som f.eks. en oppositionel adfærdsforstyrrelse.