Interoceptiv eksponering

En teknik benyttet inden for kognitiv adfærdsterapi, hvor en række øvelser udføres, der fremkalder fysiske fornemmelser, som opleves i forbindelse med et panikanfald (f.eks. svimmelhed). Teknikken baserer sig på principper inden for klassisk betingning, da der ved hjælp af gradueret eksponering (indtil habituering opnås) stræbes mod at udslukke klientens betingede angstrespons, således at de fysiske fornemmelser ikke længere vil føre til et panikanfald.