Posttraumatisk stresslidelse

En angstlidelse der kan opstå i forbindelse med at en person oplever eller er vidne til en begivenhed, der opfattes som livstruende, eller som truer den fysiske integritet, og hvor vedkommende oplever frygt og en følelse af hjælpeløshed.