Sokratisk dialog

Begreb anvendt inden for kognitiv terapi til at referere til den grundlæggende samtaleform i denne terapiretning. Betegnelsen beskriver en indsigtsgivende, empirisk udforskende fremgangsmåde, hvor terapeuten prøver at vejlede klienten i udforskningen af et emne gennem spørgsmål, der kan medføre ny indsigt.