BRIEF

BRIEF er et spørgeskema til vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge i alderen 5-18 år. BRIEF består af to spørgeskemaer: Et til forældre og et til lærere. Vi får hermed en vurdering af det eksekutive funktionsniveau såvel hjem som i skole. Forældre- og Lærerskemaet omfatter hver 86 udsagn om barnets adfærd i dagligdagen. Udsagnene indgår i otte kliniske skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutive funktioner: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel Kontrol, Initiering, Arbejdshukommelse, Planlægning/Organisering, Organisation af Materialer samt Monitorering. Derudover indeholder testen to validitetsskalaer: Skala for Inkonsistens og Skala for Negativitet. De kliniske skalaer kombineres til to bredere indekser: Adfærdsregulering og Metakognition samt et overordnet indeks: Generel Eksekutiv Funktion. To af skalaerne, Arbejdshukommelse og Impulshæmning, er klinisk anvendelige til differentiering af diagnostiske undergrupper inden for gruppen opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD med og ADHD uden hyperaktivitet).

BRIEF – Selvrapportering (SR) er et standardiseret spørgeskema til større børn og unge i alderen 11-18 år. Det består af 80 udsagn, der afdækker, hvordan det ældre barn/den unge selv vurderer egne kompetencer mht. eksekutive funktioner og selvregulering i dagligdagen. Udsagnene belyser adfærd, der involverer eksekutive funktioner både i hjemmet og i skolemiljøet. BRIEF-SR er udviklet efter de samme principper som BRIEF. Ved at bruge BRIEF-SR sammen med BRIEF får vi derfor kombineret omgivelsernes opfattelse af de eksekutive funktioner med barnet/den unges egen opfattelse, hvilket er betydningsfuldt for udviklingen af en virksom intervention.

BRIEF-SR er særlig velegnet til vurdering af eksekutive problemer hos større børn og unge med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser, traumatisk hjerneskade, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, depression samt andre udviklingsmæssige, neurologiske, psykiatriske og medicinske tilstande.

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.