Undervisning & supervision

Psykologerne Johansen & Kristoffersen tilbyder undervisning og supervision inden for et bredt spektrum af problemstillinger knyttet til evidensbaserede undersøgelser og kognitiv adfærdsterapeutisk behandling.

Inden for behandling underviser og superviserer vi ofte i bl.a.:

  • Kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af specifikke lidelser, såsom OCD, specifikke angstlidelser, søvnforstyrrelser, affektive lidelser og almenpsykologiske problemstillinger
  • Anvendelse af kognitive adfærdsterapeutiske principper af andre faggrupper og i andre kontekster, såsom i skoler, bosteder, specialinstitutioner, pårørende, mv.
  • Anvendelse af adfærdsmodifikation for børn og unge med adfærdsproblemer, eller anvendelse af disse principper mere generelt i skole- eller institutionskontekst

I forhold til evidensbaserede undersøgelser underviser og superviserer vi bl.a. i følgende:

  • Undersøgelse for autismespektrumforstyrrelser
  • Undersøgelse for ADHD
  • Udredning af opmærksomhedsvanskeligheder
  • Udredning af indlæringsvansker
  • Intelligensundersøgelser

Indhold og omfang kan tilpasses jeres ønsker og behov efter nærmere aftale.

Henvendelse kan ske på mail til info@pjkp.dk eller pr. telefon på 32 13 03 00.