Om psykologerne

Psykolog Eivind Johansen

Kontakt direkte

Eivind Lenhard Johansen
Telefon: (+45) 31 32 07 33
Email: ej@pjkp.dk

Eivind Johansen

Eivind er uddannet cand.psych. ved Københavns Universitet, og har derudover kandidat i Biologisk og kognitiv psykologi  fra Norges Teknisk- og Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim, Norge. Han har tidligere arbejdet med udredning og behandling  af psykiske lidelser hos børn og unge i alderen 9-19 år ved det private børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorium Aleris Ungplan. En væsentlig del af behandlingen var møntet på hjælp og støtte til familierne, skole, og evt. behandlingsinstitutioner for at give dem redskaber til en fælles indsats og forståelse.

Endvidere har Eivind beskæftiget sig med offentligt psykiatrisk arbejde ved Voksenpsykiatrisk Poliklinikk Hammerfest i Norge. Hvorfra har han brede kompetencer inden for kognitiv adfærdsterapi med voksne, pårørende og par. Derudover besidder Eivind også en særlig viden omkring LGBTQ-problematikker.

Ved siden af sit kliniske arbejde arbejdede Eivind som ekstern lektor ved Danish Institute for Study Abroad (DIS) og ved Finnmark University College frem til december 2013. Derudover var han i 2012 og 2013 engageret i en deltids forskerstilling, hvor han forskede på effekten af behandling af psykiske lidelser med internetbaseret kognitiv adfærdsterapi. Eivind er autoriseret af Psykolognævnet og tilbyder kognitiv supervision og kurser til psykologer, læger og tværfagligt personale omkring evidensbaseret udredning, diagnosticering og psykoterapeutisk behandling.

Ved psykoterapi tilkommer et tillæg på 75 kr. per samtale hos psykologpraksissens to partnere Eivind Johansen og Marius Kristoffersen.


Psykolog Marius Kristoffersen

Kontakt direkte

Marius Kristoffersen
Telefon: (+45) 30 48 47 33
Email: mk@pjkp.dk

Marius Kristoffersen

Marius Kristoffersen er uddannet cand.psych. ved Københavns Universitet, og har sin Bachelor i psykologi fra Griffith University i Australien. Marius har bred psykoterapeutisk erfaring både med voksen- og børnefeltet fra sit arbejde som klinisk psykolog ved to private, kognitive psykologpraksisser i det indre København, samt i den offentlige psykiatri på Psykiatrisk Center København.

Ved siden af sit arbejde hos PJKP, arbejdede Marius, frem til juli 2013 ved Rigshospitalets Psykoterapeutiske klinik, Team for Angst og OCD, hvor hans primære arbejdsopgaver indebar udredning og psykologisk behandling både af akut krisemæssig karakter, samt systematiske længerevarende behandlingsforløb for svære angst- og OCD-lidelser og andre ikke-psykotiske lidelser.

Endvidere har Marius erfaring med udredning, undersøgelse og behandling af forskellige psykologiske problemstillinger hos voksne, børn, familier, og pårørende.

Udover det kliniske arbejde arbejder Marius som gæsteforlæser ved Danish Institute for Study Abroad (DIS), Finnmark University College og Københavns Universitet. Derudover har Marius været involveret i forskellige forskningsprojekter, blandt andet ved Rigshospitalet og Københavns Universitet, omhandlende biopsykosociale årsagsfaktorer ved unipolar depression, og Københavns Kommune, vedrørende tilbagevendelse til arbejdsmarkedet for personer der har psykiske lidelser (Fra Udsat til Ansat). På nuværende tidspunkt, er han involveret i et deltids-forskningsprojekt, hvor han udvikler og forsker på effekten af behandling af psykiske lidelser med internetbaseret kognitiv adfærdsterapi.

Ved psykoterapi tilkommer et tillæg på 75 kr. per samtale hos virksomhedens to partnere Eivind Johansen og Marius Kristoffersen.


Psykolog Helene Kristensen

Kontakt direkte

Helene Kristensen
Telefon: (+45) 42 44 08 82
Email: hk@pjkp.dk

Helene Kristensen

Helene Kristensen er autoriseret psykolog og uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet. Helene er desuden certificeret af  Academy of Cognitive TherapyHun har tidligere arbejdet med psykoterapi ved en privat kognitiv praksis i Næstved samt på Universitetsklinikken på Københavns Universitet. Igennem disse ansættelser har hun tilegnet sig kompetence med kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af en lang række angst, depressions- og selvværdsproblematikker samt stress, søvn- og spiseforstyrrelser. Helene har særlig erfaring med diagnoser som anoreksi, bulimi, binge eating disorder, OCD, triko- og dermatiliomani, primær insomni og en række specifikke fobier. Derudover arbejder Helene med vredeshåndtering og perfektionisme. Ud over arbejdet indenfor den kognitive adfærdsterapeutiske tilgang har Helene har flere års erfaring med behandling af børn med autismespektrumforstyrrelser ved hjælp af Applied Behavior Analysis (ABA) samt hun har forsket i terapi til cancer-overlevere og har en stor interesse for dette felt.

Helene arbejder med voksne, børn, unge og deres familier. Hun arbejder med børn ned til 8 år og arbejder med yngre børn ved hjælp af forældretræning. Derudover udfører Helene terapi på engelsk.


Psykolog Simone Rosenlund Lau

Kontakt direkte

Simone Rosenlund Lau
Telefon: (+45) 53 55 84 33
Email: sr@pjkp.dk

Simone Rosenlund Lau

Simone Rosenlund Lau er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet. Inden sin ansættelse ved PJKP har hun arbejdet med kognitiv adfærdsterapi i voksenpsykiatrien, gennem mangeårigt frivilligt arbejde i OCD-foreningen samt som psykolog under uddannelse ved PJKP gennem 3 år. Endvidere har hun tidligere beskæftiget sig specifikt med terapi til unge og studerende som forkvinde i foreningen Psykologisk SamtaleCenter.

Simone har særlig erfaring med behandling af OCD, søvnforstyrrelser, depression, social fobi, sygdomsangst, specifikke fobier og PTSD. Endvidere arbejder Simone med sorg-, selvværds- og stressproblematikker, vredeshåndtering, selvskade, perfektionisme og eksistentielle problemstillinger. Både voksne, børn og unge og deres familier er velkomne.

Simone tilbyder desuden forældretræning for forældre til børn/unge med ADHD, adfærdsproblemer eller autismespektrumforstyrrelser, hvor forældrene trænes i specifikke færdigheder, der kan anvendes til håndtering og ændring af barnets/den unges uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.

Udover de kognitive adfærdsterapeutiske forløb varetager Simone neuropsykologiske og neuropsykiatriske udredningsforløb, heriblandt testning med WISC-IV og WAIS-IV.


Psykolog Ida Nielsen

Kontakt direkte

Ida Nielsen
Telefon: (+45) 21 33 43 22
Email: in@pjkp.dk

Ida Nielsen

Ida Nielsen er uddannet cand.psych fra Aarhus Universitet, hvor hun var tilknyttet universitetets Angstklinik for Børn og Unge og varetog behandling af angstlidelser og komorbide tilstande ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang. Gennem dette arbejde har hun oparbejdet erfaring med evidensbaserede undersøgelser og udøvelse af evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi rettet mod børn, unge og deres forældre. Ida skrev speciale tilknyttet Angstklinikken omhandlende angstlidelsen selektiv mutisme og har stor interesse og viden inden for angstlidelser og depressive lidelser hos børn og unge. Herudover har hun arbejdet med børn og unge med OCD, ADHD, adfærdsforstyrrelser og lidelser indenfor autismespekteret.

På voksenområdet har Ida arbejdet med OCD, sorgbearbejdning, vredeshåndtering, og diverse angstlidelser samt rådgivet kræftpatienter og deres pårørende.


Kontakt direkte

Christian Hagemann
Telefon: (+45) 53 56 62 33
Email: ch@pjkp.dk

Christian Hagemann

Christian Hagemann er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet. Før sin ansættelse hos PJKP har Christian arbejdet med kognitiv adfærdsterapi ved en privat klinik i København. Christian har arbejdet i ungdomsrådgivningen Headspace, hvor han har rådgivet unge mht. angst, identitetsproblematikker og kriser. Endvidere har Christian være frivillig på Livslinien, hvor han har rådgivet mennesker, der stod i en akut krise. Christian har stor erfaring med undervisning, idet han har varetaget flere undervisningsforløb på Københavns Universitet.

Christian benytter evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi til behandling af forskellige angstproblematikker såsom social fobi, OCD, panikangst og generaliseret angst. Ydermere varetager Christian behandling af depression hos voksne og unge.


Psykolog Dorte Hellevang

Kontakt direkte

Dorte Hellevang
Telefon: (+45) 31 32 05 22
Email: dh@pjkp.dk

Dorte Hellevang

Dorte Hellevang er uddannet cand.psych. ved Københavns Universitet og autoriseret af Psykolognævnet. Hun har tidligere arbejdet med kognitiv behandling ved en privat klinik i Roskilde. Herfra har hun især erfaring med angst- og depressionsproblematikker samt belastnings- og tilpasningsreaktioner.

Derudover har Dorte tidligere været ansat i et forskningsprojekt ved Psykiatrisk Center København, hvor hun blandt andet har arbejdet med kognitiv remedieringsterapi til mennesker med svære psykiske lidelser – herunder skizofreni, svær depression og bipolar affektiv sindslidelse.

Dorte tilbyder terapi til børn, voksne, familier og par. Hun arbejder med en bred vifte af problemstillinger, inklusive blandt andet stress-, vrede-, angst-, depressions- og selvværdsproblematikker.


Psykolog Peter Dalsgaard

Kontakt direkte

Peter Dalsgaard
Telefon: (+45) 26 83 74 63
Email: pd@pjkp.dk

Peter Dalsgaard

Peter Dalsgaard, autoriseret psykolog, er kandidat fra Aarhus Universitet og Ph.D. fra Købehavns Universitet. Han har desuden læst på New York University og haft et ophold på Beck Institute i Philadelphia. Peter er til dagligt ansat på Liaison-klinikken under Psykiatrisk Center København hvor han arbejder med funktionelle lidelser og sygdomsangst, og er desuden ekstern lektor på Købehavns Universitet, hvor han underviser i kognitiv terapi.

Peter har bred psykoterapeutisk erfaring med forskellige diagnoser og problemstillinger, så som depression, angstlidelser, stress, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, samlemani, LGBTQ-problematikker samt eksistentielle problemer og livskriser, og han har desuden erfaring med voksne med ADHD og voksne med Aspergers syndrom.

Peter tilbyder desuden supervision og undervisning ud fra en kognitiv ramme. Udover Københavns Universitet har Peter bl.a undervist på Den kognitive skole i Psykiatrisk Center København.