Tandlægeskræk – angst for tandlæger eller Odontofobi

Odontofobi beskriver en svær form for tandlægeskræk, hvor personen oplever ekstrem angst for hele eller dele af det at være til tandlægen. Hos nogle er det så slemt, at selv tanken om at sidde i tandlægestolen kan give angst og panikfølelse. Lidelsen eksisterer både hos børn og voksne, og det er en af de allermest udbredte fobier hos almenbefolkningen. Det anslås at hele 30% af Danmarks befolkning oplever en form for tandlægeskræk, mens tilstanden hos omkring 10% kan beskrives som en direkte fobi. Hos psykologerne Johansen og Kristoffersen på Frederiksberg, i Helsingør og Aarhus specialiserer vi os i behandlingsformen kognitiv adfærdsterapi kombineret med eksponeringsterapi, hvilket har vist særdeles god behandlingseffekt i forbindelse med angst for tandlæger. Du kan læse mere om årsagsforklaringer, forekomst og behandling af odontofobi herunder.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om tandlægeskræk?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er odontofobi?

Tandlægeskræk er et almindeligt udtryk, der dækker over en angst eller nervøsitet i forbindelse med at gå til tandlægen, og som kan have mange forskellige udtryk og sværhedsgrader. I svær form kan tandlægeskræk tage form af en direkte fobisk angst for tandlæger og tandbehandling, og i disse tilfælde bruges begrebet odontofobi. Her er angsten er så stor og omfattende, at personen udebliver fra regelmæssige tandlægebesøg eller i de alvorligste tilfælde helt undgår tandbehandling. Andre personer med angst for tandlæger klarer sig igennem tandbehandling, men under meget stort ubehag.

I nogle tilfælde er angsten relateret til bestemte aspekter af behandlingen; eksempelvis boring, injektion, tandrensning, vibrationer, lugte eller lyde. For andre opleves i stedet en flovhed eller angst for, at tandlægepersonalet bagatelliserer eller latterliggør tændernes tilstand, tandplejevaner, manglende mundhygiejne eller selve angsten. Nogle beretter ligeledes, at angsten udspringer af oplevelsen af kontroltab under tandbehandling.

Årsager til odontofobi

Odontofobi kan som regel spores tilbage til enten en enkeltstående ubehagelig hændelse eller en række mindre forhold, der tilsammen har akkumuleret sig til en egentlig fobi. Det kan eksempelvis være et smertefuldt tandlægebesøg, der har udviklet sig til en generel mistillid til tandlægers evne til at give smertefri behandling og/eller dårlige erfaringer med en tandlæges adfærd eller behandling i form af for eksempel utilstrækkeligt hensyn, mangelfuld information, fejlbehandling eller manglende aftaler om behandling.
Der er også tale om, at nogle mennesker er mere disponible for at udvikle angst og fobi end andre. Her spiller både genetiske forhold og ydre faktorer, såsom tidligere negative oplevelser i tandlægestolen, uhensigtsmæssige forældrepraksisser og angst for kontroltab, ind. Flere psykologiske teorier går også på, at forældre til nervøse børn ofte har tendens til at være mere beskyttende. Af denne grund kommer forældre til tider til at forstærke barnets nervøsitet i forbindelse med tandlægebesøg, og hermed dannes der mulighed for at nervøsiteten fortsætter ind i voksenlivet. Der findes dog ikke en endelig forklaring på, hvorfor tandlægeskræk udvikler sig, men lidelsen har heldigvis vist sig mulig at behandle, hvorfor man relativt hurtigt kan slippe af med sin tandlægefobi.

Forekomst af tandlægeskræk

Lidelsen tilhører kategorien ”Specifikke fobier”, og undersøgelser viser, at odontofobi er en af de hyppigst forekomne fobier. Omkring 30 % af den danske befolkning oplever nervøsitet og/eller angst i forbindelse med tandlægebesøg, og for ca. 10 % er der tale om decideret odontofobi. Desværre findes der ikke nogen officielle opgørelser over, hvor mange voksne og børn, der rammes af lidelsen. Hvis du er i tvivl, om du lider af tandlægeskræk findes der flere tests på nettet – dog er decideret fobi ikke en nødvendighed for at kunne få gavn af kognitiv adfærdsterapi. Den eneste forudsætning for behandling er, at du ønsker at bedre din nuværende tilstand.

Behandling af tandlægeskræk

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig at være særdeles effektivt i behandlingen af odontofobi. En force ved denne terapiform er dens evidensbaserede grundlag, hvorfor den adskiller sig fra andre behandlingsmetoder såsom hypnose. Det er derfor denne behandlingsform du møder, hvis du ønsker behandling hos os – uanset om du henvender dig ved vores praksisser på Frederiksberg, i Helsingør og Aarhus.

En grundlæggende antagelse i kognitiv adfærdsterapi er, at tanker, adfærd, følelser og kropslige sensationer, såsom hjertebanken, hænger sammen. Mens man ikke direkte kan manipulere følelser eller krop, er det erfaret, at både tanker og adfærd kan forandres og hermed udnyttes til at behandle angsten. Behandlingen fokuserer først og fremmest på personens forestillinger omkring den fobiske situation, samt på adfærden før, under, og efter det frygtede scenarie. Der arbejdes altså både med forventningsangsten og angsten i den igangværende situation, samt tankerne der opstår i forbindelse hermed. Gennem dette dobbelte fokus er målet, at klienten lærer at registrere og sidenhen ændre de uhensigtsmæssige tanker og reaktionsmåder, der opretholder fobien og forstærker angsten.

Hertil kommer et andet vigtigt værktøj – en form for træning, hvor klienten gradvist lærer at udsætte sig selv for den frygtede situation. Denne adfærdsterapeutiske strategi kaldes eksponering og er et af kerneelementerne i den effektive behandlingsform.

I forbindelse med eksponeringen opsættes en form for hierarkisk trappe af frygtede situationer. Her ranges situationer fra den mindst frygtede, som klienten føler sig nogenlunde sikker på at kunne klare, til den mest frygtede situation. I sessionerne tages der afsæt i denne trappe, og eksponeringen foregår aldrig på et højere trin, end klienten kan tolerere. Således vil eksponeringen først tages videre til næste trin, når klienten føler sig tilpas og er klar til en ny udfordring. Terapien tager naturligvis afsæt i din unikke situation, og udgangspunktet afhænger altså helt af, om du frygter at sidde i tandlægestolen, at tandlægen kommer med dårlige nyheder eller noget helt tredje.

Gennem eksponeringen øver klienten sig i at anvende afslapningsstrategier, der bl.a. har til formål at svække den fysiologiske hypersensitivitet og de negative tankemønstre. I klinikkens trygge rammer får klienten dermed en unik mulighed for at indsamle angst-dulmende erfaringer, der styrker troen på egen kapacitet og evne til at udholde og ultimativt overkomme det frygtede.

Terapien har afsæt i din unikke situation, og den vil altid foregå i dit tempo. Vi har stor erfaring med effektiv behandling af tandlægeskræk og kan tilbyde kort venteliste ved vores praksisser i Helsingør, Aarhus og på Frederiksberg. Ønsker du at læse mere om det afgrænsede behandlingstilbud for specifikke fobier, kan du læse mere om fobi-pakken her.