Hvad er tandlægeskræk?

Tandlægeskræk, der dækker over det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge, kan vise sig på mange forskellige måder og i forskellige sværhedsgrader.

Nogle personer med tandlægeskræk har udviklet en fobisk angst for tandbehandling, kaldet odontofobi, hvor angsten er så stor og omfattende, at personen udebliver fra regelmæssige tandlægebesøg eller i de alvorligste tilfælde helt undgår tandbehandling. Andre personer med tandlægeskræk klarer sig igennem tandbehandling, men under meget stort ubehag.

Nogle er angst for specifikke dele af behandlingen for eksempel boring, injektion, tandrensning, vibrationer, lugte eller lyde. Mens andre oplever flovhed og angst for, at tandlægepersonalet bagatelliserer eller latterliggør tændernes tilstand, tandplejevaner, manglende mundhygiejne eller selve angsten. Der er også flere, der berettiger, at de føler magtesløshed ved tandbehandling, hvilket gør dem angst.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om tandlægeskræk?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Årsager til tandlægeskræk

Lidelsen vil som regel aktiveres af en enkeltstående ubehagelig hændelse eller af en række mindre forhold, der til sidst akkumulerer til en egentlig fobi. Det kan eksempelvis være oplevelsen af en smertefuld behandling i forbindelse med tandbehandling, der kan udvikle sig til en generel mistillid til tandlægers evne til at give smertefri behandling og/eller dårlige erfaringer med en tandlæges adfærd eller behandling i form af for eksempel utilstrækkeligt hensyn, mangelfuld information eller manglende aftaler om behandling.

Forekomst af tandlægeskræk

Lidelsen tilhører kategorien ”Specifikke fobier”. Undersøgelser viser, at odontofobi er en af de hyppigst forekomne fobier. Kun højdeskræk rangerer højere.

Omkring 30 % af den danske befolkning oplever nervøsitet og/eller angst i forbindelse med tandlægebesøg. For ca. 10 % er der tale om en decideret odontofobi.

Behandling af tandlægeskræk

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig at være effektivt mod behandling af tandlægeskræk og odontofobi. Behandlingen fokuserer blandt andet på personens forestillinger omkring selve den fobiske situation og personens adfærd før, under, og efter den fobiske situation. Gennem dette fokus kan man lære at registrere og sidenhen ændre uhensigtsmæssige tanker og reaktionsmåder, som opretholder fobien og som kan forstærke angsten i de situationer, som personen frygter.

Et andet vigtigt læringspunkt er gradvist at træne at udsætte sig selv for de situationer, som medfører frygt eller katastrofetanker. På den måde kan personen øve sig i at anvende hensigtsmæssige strategier i angstprovokerende situationer, svække den fysiologiske hypersensitivitet for situationerne samt indsamle erfaringer, der styrker overbevisningen om alternative, hjælpsomme tanker.

Hvis du er interesseret i et afgrænset behandlingstilbud for specifikke fobier, kan du læse mere om fobi-pakken her.