Sygeforsikring vs. sygesikring

Helt grundlæggende skelnes der mellem to instanser. På den ene side er der sygesikringen, dvs. den offentlige sygesikring, som man er berettiget til som dansker med sygesikringsbevis, og som også er den, du bruger, når du går til lægen. På den anden side er der sygeforsikring, som henviser til en privat tegnet forsikring, eksempelvis sygeforsikring Danmark eller en sygeforsikring tegnet hos et forsikringsselskab.

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen har vi ikke overenskomst med den offentlige sygesikring. Du kan derimod bruge din privattegnede sygeforsikring, hvad enten det er hos Sygeforsikringen Danmark eller en anden sygeforsikring, eller du kan til hver en tid vælge at betale for forløbet selv. Det betyder også, at du kan komme i forløb hos os uanset din problematik og dens sværhedsgrad. Du kan få en tid inden for 1-2 uger, og du er sikret en evidensbaseret behandlingsform, der er opdateret efter den nyeste forskning og tilpasset dine individuelle ønsker og behov.


Sygeforsikring Danmark

Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark, kan du få tilskud til behandling hos os svarende til omkring 30% af prisen afhængigt at typen af samtale. Tilskuddet gives, hvis du opfylder én af henvisningsårsagerne – dog behøver du ikke at opfylde de alderskriterier, som det kræves ved behandling hos psykolog med ydernummer. Ydermere giver Sygeforsikring Danmark tilskud til alle lidelser for børn under 18 år. Hvorvidt en af henvisningsårsagerne 1-11 er opfyldt, vurderes enten ud fra en lægehenvisning eller ud fra den visiterende samtale med psykologen. Du behøver derfor ikke at være forbi egen læge for at få tilskud gennem din sygeforsikring hos Sygeforsikringen Danmark.

Sygesikring Danmark yder for medlemmer i gruppe 1, 2 og 5 en rabat på kr. 300 per samtale for både børn og voksne i de tilfælde, hvor problemstillingen hører ind under henvisningsårsagerne 1-11 i Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper § 1 – uden de alderskrav, som det offentlige stiller. Se henvisningsårsagerne nedenfor:

 1. Er ofre for røveri, vold eller voldtægt
 2. Er ofre for trafikulykker eller andre ulykker
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Er pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Er pårørende ved dødsfald
 7. Har forsøgt selvmord
 8. Har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9. Inden de er fyldt 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Har en let til moderat depression
 11. Lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD

Inden for 12 måneder kan der maksimalt gives et samlet tilskud på kr. 7.200 til psykologhjælp for medlemmer over 18 år omfattet af henvisningsårsag 1-11. Medlemmer under 18 år kan maksimalt inden for 12 måneder få et samlet tilskud svarende til kr. 2400.

Se mere om de nye takster her

Bemærk, at det er en generel betingelse, at behandlingen foretages af en autoriseret psykolog, der har en aftale med Sygesikring Danmark. Behandlingen indberettes elektronisk af os.

Ønsker du at benytte denne ordning bedes du venligst oplyse dette i din henvendelse til os, så vi kan tildele dig en af vores psykologer, der er omfattet af denne ordning.


Øvrige privatforsikringer

Vi samarbejder derudover med langt de fleste forsikringsselskaber, og her vil man som oftest kunne få hele behandlingen betalt, hvis man har tegnet en sygeforsikring. I hvilket omfang og for hvilke problemstillinger behandlingen dækker, varierer mellem de forskellige forsikringsselskaber. De fleste forsikringsselskaber kræver, at man skal have en attestation eller henvisning fra en almenpraktiserende læge, men dette gælder langt fra alle. Du bør derfor henvende dig til dit eget forsikringsselskab og bede dem tage stilling til din dækning og informere dig om deres procedure.