Agorafobi – angst for åbne pladser

Agorafobi er betegnelsen for en frygt for at befinde sig på steder såsom store pladser eller i store menneskemængder. Fobien bunder i en angst for at have en pinlig hændelse eller få et angstanfald et sted, hvor det ikke er nemt at undslippe. I mange tilfælde udspringer agorafobi af en eksisterende tendens til panikanfald, som personen ønsker at undgå på offentlige steder. Agorafobi medfører derfor ofte undgåelsesadfærd og en præference for hjemmet som den sikre base. Forskning viser, at 5-6% af befolkningen, herunder flest kvinder, lider af agorafobi, samt at kognitiv adfærdsterapi er den mest effektive behandlingsform. Uden korrekt behandling kan lidelsen have en selvforstærkende effekt. Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen specialiserer vi os i netop kognitiv adfærdsterapi og tilbyder behandling med kort ventetid i vores klinik på Frederiksberg. Læs mere om agorafobi samt forekomst og behandling herunder.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om agorafobi? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er agorafobi?

Agorafobi er angst for åbne pladser eller sociale situationer med mange mennesker til stede, hvor personen oplever omgivelserne som usikre. Fobien bunder som oftest i en angst for ikke at kunne flygte eller i nogle tilfælde for at få et angstanfald ude blandt andre mennesker. Der findes agorafobi med eller uden panikangst.

Agorafobi kan spænde fra en angst for vidtåbne pladser til angsten for blot at forlade hjemmet. Mange mennesker med agorafobi lider samtidig af panikangst og er bange for at få et panikanfald ude blandt andre. De er bange for at forlade trygge rammer og pludselig befinde sig i en situation, hvor de er angste og ikke kan få hjælp. Panikangsten vil ofte have været katalysator for fobien.

Personer med agorafobi undgår ofte forretninger, forsamlinger, offentlige steder, og rejser med bus og tog. De er bange for at blive angste eller opleve ubehagelige eller pinlige begivenheder såsom opkast, ikke at kunne holde på afføring og lignende. Mange har ”katastrofetanker” om fx at falde om og være hjælpeløse blandt fremmede. Hjemmet er derimod en sikker, tryg og angstfri zone.

Andre kendetegn:

  • Agorafobi handler, modsat socialfobi, ikke om angsten for andre mennesker eller hvad de tænker, men om angsten for et panikanfald eller en pinlig situation blandt andre eller hvor der ikke er nogen flugtvej.
  • Der kan i disse situationer forekomme fysiske symptomer som fx hjertebanken, hedeture, tørhed i munden, rysten på hænderne, kvalme, svimmelhed og vejrtrækningsproblemer.
  • Mennesker med agorafobi lider typisk af negative, angstvoldende tanker, som medfører, at de undgår situationer, hvor de føler sig udsatte.
  • Undgåelse af fobiske situationer, som beskrevet ovenfor, er et fremtrædende træk ved agorafobi.

Årsager til agorafobi

Agorafobi udspringer ofte af lidelsen panikangst. Angstanfaldene kan være meget ubehagelige, og personen frygter måske at besvime under et anfald, hvilket vedkommende kan vurdere som pinligt, fordi det vil vække opmærksomhed. På grund af dette begynder personen at indskrænke sin levevis og opbygge en undvigelsesadfærd ved for eksempel at undlade at tage offentlige transportmidler, gå ud blandt andre mennesker og lignende. Lidelsen er ofte selvforstærkende og kan eskalere, hvis den ikke behandles.

Forekomst af agorafobi

Undersøgelser peger på at ca. 5-6 % af befolkningen lider af agorafobi. Lidelsen forekommer hyppigere hos kvinder end hos mænd og opstår typisk i det tidlige voksenliv eller i teenageårene.

Behandling af agorafobi

Kognitiv adfærdsterapi er effektivt mod agorafobi og panikangst. Behandlingen fokuserer blandt andet på personens forestillinger omkring selve panikanfaldet, idet der samtidigt undervises om lidelsen og symptomerne, samt hvorledes de udvikles. På den måde kan man lære at registrere og sidenhen ændre uhensigtsmæssige tanker og reaktionsmåder, som opretholder, at panikanfaldet udvikles i de bestemte situationer, personen frygter så meget.

Et andet vigtigt læringspunkt er gradvist at øve at udsætte sig selv for de situationer, som medfører angstanfald eller katastrofetanker. På den måde kan personen lære at håndtere sin angstreaktion.

Hvis du er interesseret i et afgrænset behandlingstilbud for specifikke fobier, kan du læse mere om fobi-pakken her.