Raven’s Progressive Matrices

Ravens matricer er en serie ikke-verbale intelligenstests beregnet til vurdering af generel intelligens. Ravens matricer kan anvendes i såvel kliniske som erhvervspsykologiske sammenhænge og udgør den generelt internationalt anerkendte standard for ”g-test”. Ravens matricer måler evnen til, ud fra hvad der allerede er kendt, logisk at udlede nye relationer og mønstre.

Hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen tilbyder vi intelligenstestning med bl.a. Raven’s Progressive Matrices, samt med en række andre anerkendte intelligenstests. Testningen foregår digitalt i rolige og behagelige omgivelser ved vores praksis enten i Helsingør, Frederiksberg eller Aarhus.

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.