Kognitiv supervision til autorisation og specialistuddannelser

Løbende opstarter vi supervisionsgrupper for hhv. psykologer, der er på vej mod autorisation og psykologer på vej mod specialistgodkendelse.

Vi opstarter individuelle forløb løbende. Gruppernes størrelse vil være på 2-5 deltagere.

Supervisionen kan foregå ad hoc, ligesom vi kan aftale et kontinuerligt forløb med faste datoer. Tidspunkterne kan aftales nærmere.

Supervisionen kan anvendes af psykologer til opfyldelse af kravene til henholdsvis autorisation og specialistgodkendelse i Dansk Psykologforening samt af læger under uddannelse til specialist i psykoterapi, idet supervisor er godkendt hos Dansk Psykiatrisk Selskab. Ligeledes er supervisionen relevant for andre faggrupper, der har brug for løbende og kyndig, ekstern supervision.

Et supervisionsforløb kan tilbydes individuelt eller i gruppe, og læringsprocessen kan foregå i praksissens lokaler eller i tilknytning til din arbejdsplads eller lignende.

Supervisionen udføres inden for den kognitive adfærdsterapeutiske referenceramme. Sessionerne er strukturerede, der sættes dagsorden og aftales hjemmearbejde fra gang til gang. Der psykoedukeres i de relevante kognitive modeller, og vi metodetræner inden for de kognitive principper.

Der vil være mulighed for at arbejde med:

  • Sags-supervision med fokus på klienten som helhed, forståelse af terapi-forløbet, planlægning af behandlingsplan, drøftelse af valg af metoder og teknikker samt implementeringen af disse.
  • Feedback på egen stil, hvor der er fokus på supervisandens forståelse af sig selv som terapeut generelt, af sig selv i forhold til en bestemt type klienter, af egne interventioner, følelser og andet i relation til en enkelt klient eller gruppe. Vi arbejder med supervisandens leveregler, identifikation af disse og hvordan de påvirker supervisandens behandlingsforløb.
  • Personligt udviklingsarbejde eller egenterapi. Sessionerne kan således benyttes til specialist-uddannelsen i psykoterapi på lige fod med feedback på egen stil.

Som det fremgår, tilbyder vi forskellige former for supervision. Ved henvendelse aftaler vi nærmere, således at indhold og form målrettes på bedst mulig vis til modtager(ne)s behov og ønsker samt supervisors vurdering af relevante kompetenceudviklingsmål. Dette nedfældes i samarbejde i en fælles supervisionskontrakt afpasset formålet for supervisionen.

Kontakt os for en aftale eller ved eventuelle spørgsmål, eller lad os ringe til dig.