ADOS

Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) er en semistruktureret, standardiseret observation af kommunikation, social interaktion og leg for personer under mistanke for autisme eller autismespektrumsforstyrrelser. Med materialet skaber man en række samspilssituationer, som lægger op til social og kommunikativ dialog med undersøgeren. Ud fra undersøgelsen er det muligt at tilvejebringe standardiseret information til systematisk vurdering af specifikke tegn på autisme eller beslægtede udviklingsforstyrrelser inden for områderne social adfærd, brug af vokalisering/tale og gestik i sociale situationer, leg og interesser.

Ved vores praksisser i Helsingør, Frederiksberg og Aarhus tilbyder vi testning med ADOS for børn og unge ved mistanke om autismespektrumforstyrrelser, og udarbejder naturligvis en resultatrapport tilpasset dit barns behov.

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.