Priser

I nedenstående kan du se Psykologerne Johansen & Kristoffersens priser for forskellige terapiforløb, supervisionsydelser og psykologiske undersøgelsesforløb. Du kan undersøge mulighederne for tilskud fra forskellige støtteordninger ved at klikke herunder.

Tilskud til psykologhjælp

Terapiforløb

Visitationssamtale (50 min.): 1.100 kr.

Visiterende forældresamtale (50 min.): 1.275 kr.

Individuel samtale (50 min.): 1.100 kr.

Forældresamtale (50 min.): 1.275 kr.

Familiesamtale (60 min.): 1.325 kr.

Parsamtale (60 min.): 1.325 kr.

Netværksmøde (60 min.): 1.325 kr.

Telefon-/onlinekonsultation: 1.100 kr.

Coaching (50 minutter): 1.100 kr. eks. moms

Samtaler i dit hjem (50 min.): 1.100 kr.

Betaleren pålægges desuden transporttidstillæg (se herunder).

Fobi-pakke (60 + 180 + 60 min.): 5.575 kr.

Der kan forekomme yderlige udgifter ved nogle fobier, hvor eksponeringsobjektet skal lejes eller anskaffes.

Tillæg for transport: 850 kr. per time + 3,70 kr. per kørt kilometer eller betaling af offentlig transport. 

Tillæg for akutsamtale (tid samme dag): 400 kr.

Tillæg for aften (med start efter kl. 17:00): 250 kr.

Tillæg for weekend:  50% af samtalens pris.

Individuelle samtaler med Eivind H. Johansen og Marius Kristoffersen: 1.200 kr.  Alle andre samtaler med partnerne tillægges et partnertillæg på 100 kr. per samtale.

Betaling afregnes pr. afholdt session.
Vi modtager kontant betaling og MobilePay. Derudover kan du betale med faktura, mod et administrationsgebyr pr. samtale på 50 kr.

Hvis du er nødt til at melde afbud eller rykke din aftalte tid, skal din psykolog have besked senest dagen før inden kl. 12, da du ellers skal betale for den bestilte aftale. Afbud skal meldes direkte til din psykologs mobiltelefon.

Supervision

Individuel supervision (psykologer og andre faggrupper): 1.200 kr./time

Gruppesupervision for 2 personer: 1400 kr./time

Gruppesupervision for 3-5 personer: 1.500 kr./time

Gruppesupervision for 6 eller flere: 1.600 kr./time

Intelligenstest

I forbindelse med intelligenstests er der muligt at vælge mellem to forskellige tilbagemeldingsformer, henholdsvis en attestation eller en rapport.

Attestationen redegør for de overordnede resultater i testen og de kliniske observationer under testningen, mens rapporten giver en udførlig beskrivelse og analyse af resultaterne, angiver styrker og svagheder med hensyn til indlæring og opgaveløsning samt pædagogiske, erhvervsmæssige eller andre anbefalinger på baggrund af disse.

WAIS-IV/WISC-IV/WISC-V/WPPSI-IV: 5.450 kr. (attestation) eller 6.750 kr. (rapport)

Leiter-3: 6.750 kr. (rapport)

RIAS: 3.950 kr. (attestation) eller 4.750 kr. (rapport)

Raven’s Progressive Matrices (RPM): 1.750 kr. (attestation)

Psykologiske undersøgelsesforløb

Hvert undersøgelsesforløb sammensættes individuelt af forskellige ydelser, som er beskrevet nærmere nedenfor.

Førstegangsbesøg: 1.100 kr.

Førstegangsbesøget er 50 minutter og går forud for alle typer psykologiske undersøgelsesforløb. I samtalen afklares problemstillingen, og psykologen vurderer behovet for yderligere udredning samt hvilke undersøgelser, der eventuelt er relevante og nødvendige for fyldestgørende at kunne vurdere den psykologiske, diagnostiske, neuropsykologiske eller neuropsykiatriske problemstilling. Der tages i denne forbindelse blandt andet stilling til de foreliggende klagemål og symptomer samt eventuelle mistænkte problemstillinger, eventuelle tidligere undersøgelser og testresultater, de(n) tiltænkte modtagere af en eventuel rapport samt den tiltænkte anvendelse af rapporten.

Medmindre der af særlige årsager aftales andet, møder kun forældre til førstegangsbesøget i forbindelse med børneforløb.

Basisundersøgelse: 8.950 kr.

Basisundersøgelsen omfatter et anamnestisk interview med pårørende og/eller personen som undersøges, én kognitiv eller psykologisk test, én forældresamtale eller samtale med den undersøgte voksne (tilbagemeldingsmøde) samt et netværksmøde eller en erklæring til anden myndighed (rapport). Et førstegangsbesøg vil altid ligge forud for en undersøgelse, men denne samtale er ikke inkluderet i ovenstående pris.

Udvidet undersøgelse: 13.550 kr.

Den udvidede undersøgelse omfatter et anamnestisk interview med forældre eller den voksne der undersøges, tre diagnostiske interviews, fire ratingskalaer, tre psykologiske eller kognitive tests, én forældresamtale eller samtale med den undersøgte voksne (tilbagemeldingsmøde) samt enten et netværksmøde eller en erklæring til anden myndighed (rapport). Et førstegangsbesøg vil altid ligge forud for en undersøgelse, men denne samtale er ikke inkluderet i ovenstående pris.

Ydelsen anvendes til udredning af de almindeligt forekommende børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger.

Større udvidet undersøgelse: 16.900 kr.

Den større udvidede undersøgelse omfatter et anamnestisk interview med forældre eller den voksne der undersøges, fem diagnostiske interviews, seks ratingskalaer, fem psykologiske eller kognitive tests, én forældresamtale eller samtale med den undersøgte voksne (tilbagemeldingsmøde) samt et netværksmøde og en erklæring til anden myndighed (rapport). Et førstegangsbesøg vil altid ligge forud for en undersøgelse, men denne samtale er ikke inkluderet i ovenstående pris.

Ydelsen anvendes til de sjældent forekommende problemstillinger, hvor udredningen er særligt kompliceret.

Personlighedstests

NEO-PI-3 (med personlig indsigtsrapport): 1.250 kr.

Psykologiske tests

MSCEIT (med testopgørelse): 1.750 kr.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.