Kognitiv terapi for børn og unge

Ved vores klinikker i Helsingør, i Aarhus og på Frederiksberg varetager vi psykoterapeutisk behandling og udredning af børn. Det er veldokumenteret, at kognitiv adfærdsterapi har en god effekt ved behandling af psykiske problematikker hos børn, og det er denne terapiform, vi specialiserer os i. Vi tilbyder kognitiv terapi til børn fra ca. 7 år og opefter, men hjælper også gerne børn, der er yngre end 7 år, hvor vi i større udstrækning arbejder med forældrene, for derigennem at hjælpe hele familien med de udfordringer, der måtte være.

Naturligvis er det af afgørende betydning både for barnet/den unge og familien som helhed, når man så tidligt som muligt kan få den rette behandling af en psykisk lidelse, som opstår i barndommen. Ved at sikre tidlig indsats kan barnet ofte skånes for svære symptomer senere i livet og hurtigere komme tilbage i en normal udviklingsbane, hvor de kan klare sig i skolen, socialt og ikke mindst i forhold til selvværd og trivsel generelt. Tidlig behandling er desuden afgørende, når det handler om at forebygge en følelse af at være “mærkelig”, mindre værd eller “særlig” i forhold til venner eller familie. Når angst eller en anden problematik hindrer barnet eller den unge i at udvikle sig alderssvarende, eller hvis det belaster familiens dagligdag, er det en god idé at søge hjælp.

De overordnede linier i behandlingen af børn og unge med kognitiv adfærdsterapi er de samme som beskrevet for voksne. Behandlingen tilpasses altid den enkeltes tempo og problematik, hvor nogle af de mest almindelige problematikker hos børn og unge eksempelvis er angst, depression, OCD, adfærdsproblemer, stress, fobier eller ADHD. Sprogbruget ændrer sig naturligvis også, når det gælder kognitiv terapi for børn. For eksempel taler vi ikke om “kognitiv omstrukturering”, men om såkaldt “detektivtænkning”. Barnet kan vælge en detektiv eller superhelt, der kan hjælpe dem med at finde beviser for og/eller imod deres bekymringer eller adfærd.

Psykoterapi hjælper barnet/den unge med at gøre det, de er bange for og/eller undgår. Vi arbejder med at udholde negative følelser og praktisere mestringsstrategier, således at de negative tanker udfordres og barnet/den unge har platform for at udvikle selvtillid. Det er altid vigtigt at arbejde med ”tilpas svære opgaver”.

Læs mere om typiske problematikker hos børn og unge
Ønsker du at dit barn får en samtale med en af vores psykologer om kognitiv terapi?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Forældrenes rolle

Vi ser de bedste langsigtede resultater, når forældrene sideløbende deltager i forældresamtaler. Her har forældrene mulighed for at få hjælp til, hvordan de kan forstå barnets følelser og adfærd, og hvordan de kan håndtere barnet og dets problematikker. Forældresamtaler spiller en større rolle, jo yngre barnet er.

Den kognitive caseformulering italesættes bedre af forældrene, især når det gælder yngre børn, idet barnet ikke selv kan sammensætte eller fortælle sin historie. Forældrenes forståelse er desuden vigtig i forhold til ikke at støtte problematikken, men arbejde med at bekæmpe den. Forældre kan også hjælpe med at få udført hjemmarbejdet. Efter behandlingen hjælper forældrene yderligere med at bevare den tillærte viden og erfaring til et senere tidspunkt.

At både forældre og børn får undervisning i den kognitive diamant, hvad der sker med hjernen ved særlige problematikker, og hvilke konsekvenser det kan have for resten af systemet, er helt essentielt. Såvel barnet som resten af familien kan have kraftige følelsesmæssige reaktioner i forhold til den problematik, der udspiller sig.

Vi tilbyder kognitiv adfærdsterapi i henhold til retningslinjerne for bedste behandlingspraksis ved mange psykiske problemstillinger hos børn og unge. Læs mere om vores kognitive psykologpraksis her eller kontakt os for en aftale ved vores klinik i Helsingør, i Aarhus eller på Frederiksberg.