Kognitiv terapi for børn og unge

Vi varetager psykoterapeutisk behandling og udredning af børn. Vi tilbyder behandling af børn fra ca. 7 år og opefter. Det er veldokumenteret, at kognitiv adfærdsterapi også har en god effekt på børn. Vi hjælper også gerne børn, der er yngre end 7 år, og jo yngre barnet er des mere arbejder vi med forældrene, for derigennem at hjælpe hele familien med de udfordringer, der måtte være.

Naturligvis er det af afgørende betydning både for barnet/den unge og familien som helhed, når man allerede tidligt i forløbet kan få den rette behandling af en psykisk lidelse, som opstår i barndommen.

Ved hjælp af en tidlig indsats kan barnet ofte skånes for at plages af svære symptomer senere i livet og hurtigere komme tilbage i en normal udvikling med indlæring af viden i skolen, socialt og ikke mindst i forhold til selvværd og trivsel generelt. Tidlig behandling er essentiel, når det handler om at forebygge en følelse af at være “mærkelig”, mindreværd eller “særlig” i forhold til venner eller familie. Når angsten hindrer barnet eller den unge i at udvikle sig alderssvarende og det belaster familiens dagligdag er det en god idé at søge hjælp.

De overordnede linier i behandlingen af børn og unge med kognitiv adfærdsterapi er de samme som beskrevet for voksne. Behandlingen tilpasses altid den enkeltes tempo og problematik. Sprogbruget ændrer sig naturligvis, når vi behandler børn. For eksempel taler vi ikke om “kognitiv omstrukturering”, men om såkaldt “detektivtænkning”. Barnet kan vælge en detektiv eller superhelt, der kan hjælpe dem med at finde beviser for og/eller imod deres bekymringer eller adfærd.

Behandlingen hjælper barnet/den unge med at gøre det, de er bange for og/eller undgår. Vi arbejder med at udholde negative følelser og praktisere mestringsstrategier, således at de negative tanker udfordres og barnet/den unge har platform for at udvikle selvtillid. Det er altid vigtigt at arbejde med ”tilpas svære opgaver”.

Ønsker du at dit barn får en samtale med en af vores psykologer?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Forældrenes rolle

Vi har set de bedste længerevarende resultater når forældrene sideløbende deltager i forældresamtaler. Her har forældrene mulighed for at få hjælp til, hvordan de kan forstå barnets følelser og adfærd, og hvordan de kan håndtere barnet og dets problematikker.

Den kognitive caseformulering italesættes, særligt for forældre med yngre børn, idet barnet ikke selv kan sammensætte eller fortælle sin historie. Forældrenes forståelse er vigtig i forhold til ikke at støtte angsten, men arbejde med at bekæmpe den. Forældre kan også hjælpe med at få udført hjemmarbejdet. Efter behandlingen hjælper forældrene med at bevare den tillærte viden og erfaring til et senere tidspunkt.

At både forældre og børn får undervisning i, hvad der sker med hjernen og hvilke konsekvenser det kan have for resten af systemet, er helt essentielt. Såvel barnet som resten af familien kan have kraftige følelsesmæssige reaktioner i forhold til den problematik, der udspiller sig.

Vi tilbyder kognitiv adfærdsterapi i henhold til retningslinjerne for bedste behandlingspraksis ved mange psykiske problemstillinger hos børn og unge. Læs mere om din kognitive psykologpraksis her eller kontakt os for en aftale.