Afslutning af forløb

Det er vores erfaring, at nogle forløb slutter med at man får meldt afbud/udebliver til en time, og så får man måske aldrig får bestilt en ny tid. I og med at der indgås en relation mellem os som terapeuter, og dig som klient, har det betydning for os at vide om:

  • du gerne vil afslutte helt
  • have en pause
  • vil kontaktes for at få en ny tid

Afklaring af forløbet

Det er således muligt at du, senest i løbet af nogle dage efter at du har meldt afbud eller er udeblevet, vil blive kontaktet af os med henblik på en afklaring af forløbets aktuelle status