Hvad er cynofobi?

Cynofobi vil sige frygt for hunde. Personer med cynofobi oplever en vedvarende og irrationel angst ved tilstedeværelsen af hunde eller bare ved tanken om det. Cynofobi er en specifik fobi, som ofte leder til at det angstfremkaldende element søges undgået. Når det gælder fobi for hunde kan dette være en vanskelig strategi, fordi hunde jo nu engang findes overalt i samfundet. Dette kan medføre at udendørsaktiviteter, hvor personen kan risikere at møde hunde, bliver meget ubehagelige og kan til sidst resultere i en meget begrænset færden.

Mange oplever også angst for pludselig at se afbildninger af hunde i for eksempel TV eller i blade, hvorfor visse kanaler, programmer, eller blade undgås eller kun udholdes med stort ubehag. Hundefobi kan af disse grunde føre til meget ubehag og begrænset livudfoldelse, selvom man sjældent faktisk konfronteres med hunde.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om cynofobi?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Årsager til cynofobi

Personer med cynofobi vil typisk have oplevet fobien første gang tidligt i livet. De fleste har debut omkring 6-7 års alderen. Lidelsen kan enten aktiveres af en enkeltstående hændelse, for eksempel en hund der sprang op af eller bed personen som barn, eller af en række mindre forhold, som til sidst akkumulerer til en egentlig fobi. Flere kvinder end mænd har fobiske angstlidelser, årsagen til denne forskel er dog ikke klarlagt.

Forekomst af cynofobi

Lidelsen tilhører kategorien ”Specifikke fobier”. Undersøgelser viser, at ca. 12-20 % af befolkningen lider af en specifik fobi. Specifikke tal for hvor mange der lider af hundefobi findes desværre ikke, men de eksisterende undersøgelser tyder på at det er én af de hyppigst forekommende fobier.

Behandling af cynofobi

Specifikke fobier er hyppigt forekommende lidelser, men få søger behandling for dem. Lidelserne kan være svære at identificere, fordi der ikke kun kan opstå angst i situationer hvor det fobiske element optræder, men også bare ved forestillingen om det. Fobierne kan være lige så hæmmende som andre nervøse tilstande, og kan resultere i meget besværliggjorte livsforhold. Derfor kan det være godt at søge behandling.

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig at være effektivt mod hundefobi. Behandlingen fokuserer blandt andet på patientens forestillinger omkring selve den fobiske situation, idet der samtidigt undervises om lidelsen og symptomerne, samt hvorledes de udvikles. På den måde kan man lære at registrere og sidenhen ændre uhensigtsmæssige tanker og reaktionsmåder, som opretholder, at ubehaget og undgåelsesadfærden udvikles i de bestemte situationer, personen frygter.

Et andet vigtigt læringspunkt er gradvist at øve at udsætte sig selv for de situationer, som medfører angstanfald eller ubehag. Dette kan for eksempel ske ved eksponering for hunde eller for de situationer man forbinder med hunde. På den måde kan personen lære at håndtere sin angstreaktion.

Hvis du er interesseret i et afgrænset behandlingstilbud for specifikke fobier, kan du læse mere om fobi-pakken her.