Cynofobi – angst for hunde

Cynofobi er fobi for hunde og er en udbredt form for specifik fobi. Personer med denne lidelse vil ofte opleve begrænset livsudfoldelse, da forsøget på at undgå konfrontationer med hunde kan være meget hæmmende for sociale og udendørs aktiviteter. Kognitiv adfærdsterapi i kombination med eksponeringsterapi har vist sig yderst gavnlig i behandlingen af hundefobi. Vores klinik på Frederiksberg tilbyder netop denne type kombinationsforløb hos dygtige psykologer, der er eksperter på området. Læs mere om symptomer, forekomst og behandling herunder.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om cynofobi?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er cynofobi?

Cynofobi betyder frygt for hunde. Personer med cynofobi oplever en vedvarende og irrationel angst ved tilstedeværelsen af hunde eller ved den blotte tanke herom. Cynofobi er en specifik fobi karakteriseret ved, at det angstfremkaldende element søges undgået. I tilfældet med netop fobi for hunde kan undgåelsesadfærd være en yderst vanskelig strategi, da hunde nu engang findes overalt i samfundet. Lidelsen kan medføre stort ubehag  forbindelse med udendørsaktiviteter, hvor personen kan risikere at møde hunde, hvorfor cynofobi i sidste ende kan resultere i en meget begrænset udendørs færden.

Mange oplever også angst for pludselige afbildninger af hunde i for eksempel TV eller i blade, hvorfor visse kanaler, programmer eller blade undgås eller kun udholdes med stort ubehag. Hundefobi kan af disse grunde føre til meget ubehag og begrænset livudfoldelse, også selvom man sjældent faktisk konfronteres med hunde.

Årsager til cynofobi

Personer med cynofobi vil typisk have oplevet fobien første gang tidligt i livet. De fleste har debut omkring 6-7 års alderen. Lidelsen kan enten aktiveres af en enkeltstående hændelse, for eksempel en hund der sprang op af eller bed personen som barn, eller af en række mindre forhold, som til sidst akkumulerer til en egentlig fobi. Flere kvinder end mænd har fobiske angstlidelser, men årsagen til denne forskel er ikke klarlagt.

Forekomst af cynofobi

Lidelsen tilhører kategorien ”Specifikke fobier”. Undersøgelser viser, at ca. 12-20 % af befolkningen lider af en specifik fobi. Specifikke tal for, hvor mange der lider af netop hundefobi, findes desværre ikke, men de eksisterende undersøgelser tyder på at det er én af de hyppigst forekommende fobier.

Behandling af cynofobi

Specifikke fobier er hyppigt forekommende lidelser, men få søger behandling for dem. Lidelserne kan være svære at identificere, fordi der ikke kun kan opstå angst i situationer hvor det fobiske element optræder, men også bare ved forestillingen om det. Fobierne kan være lige så hæmmende som andre nervøse tilstande, og kan resultere i meget besværliggjorte livsforhold. Derfor kan det være godt at søge behandling.

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig at være effektivt mod hundefobi. Behandlingen fokuserer blandt andet på patientens forestillinger omkring selve den fobiske situation, idet der samtidigt undervises om lidelsen og symptomerne, samt hvorledes de udvikles. På den måde kan man lære at registrere og sidenhen ændre uhensigtsmæssige tanker og reaktionsmåder, som opretholder, at ubehaget og undgåelsesadfærden udvikles i de bestemte situationer, personen frygter.

Et andet vigtigt læringspunkt er gradvist at øve at udsætte sig selv for de situationer, som medfører angstanfald eller ubehag. Dette kan for eksempel ske ved eksponering for hunde eller for de situationer man forbinder med hunde; en teknik kaldet eksponeringsterapi. På den måde kan personen lære at håndtere sin angstreaktion.

Hvis du er interesseret i et afgrænset behandlingstilbud for specifikke fobier, kan du læse mere om fobi-pakken her.