WPPSI-IV

WPPSI-IV er en forkortelse for Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – fjerde udgave. Det er en intelligenstest til vurdering af kognitive funktioner hos børn i alderen 2-7 år. Formålet med testen er grundlæggende at vurdere, om barnets kognitive evner og problemløsningsstrategier befinder sig på et alderssvarende niveau. De forskellige delprøver stiller krav til de specifikke kognitive funktioner i forskellig grad, hvilket gør, at man kan trække slutninger omkring både det overordnede og det specifikke kognitive funktionsniveau. Resultaterne i testen kan dermed tegne et billede af, hvilke områder barnet potentielt har behov for ekstra støtte eller hensyn, og hvordan denne helt konkret bedst kan gives, samt hvordan eventuelle styrkeområder bedst kan udnyttes. Endvidere kan testen kan bidrage til at forklare følelsen af anderledeshed som følge af for eksempel høj begavelse, særligt store individuelle forskelle mellem styrker og svagheder, eller specifikke udfordringer. Den kan i forlængelse heraf blandt andet være adgangsgivende til Mensaskoler for højt begavede børn, hvor WPPSI-IV benyttes til det 5-årige barn.

WPPSI-IV er den nyeste udgave af den oprindelige test, der blev udviklet af David Wechsler i 1967. Denne udgave udkom i 2012 på baggrund af ny forskning og nye kliniske erfaringer, som blandt andet har betydet ændringer i form af et forøget aldersinterval, nye delprøver, ændret og mere brugervenlig skalastruktur samtidigt med, at stimulusmaterialet er blevet gjort mere motiverende.

Den danske version af WPPSI-IV med dertilhørende skandinaviske normer udkom i 2014.

Strukturelt er testen inddelt i to aldersgrupper – 2:6-3:11 år og 4:0-7:7 år, hvor forskellige delprøver og indekser indgår. WPPSI-IV indeholder ti indekser i alt, som inddeles i Hele skalaen IK (en generel intelligensfaktor) efterfulgt af fem primære og fire sekundære indekser. De primære indekser bidrager med en bred vurdering af forskellige kognitive evner, mens de sekundære indekser giver yderligere indblik i barnets præstationer. Indekserne omhandler kognitive funktioner inden for områderne: Verbal forståelse, visuo-spatial funktion, arbejdshukommelse, ræsonnering, forarbejdningshastighed, ordkendskab, visuel kognition, generel færdighed, kognitiv effektivitet og hele skalaen IK.

Hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen tilbyder vi intelligenstestning af børn og unge ved kompetente psykologer, der har erfaring med en lang række psykologiske problemstillinger hos børn helt ned til 3 år.  Vi har konsultationer på Frederiksberg, Helsingør og Aarhus og tilbyder rolige, behagelige omgivelser, så dit barn får den bedste oplevelse.

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.